Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na 2nd European History Forum w Berlinie

   

 

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" został zaproszony do udziału w 2nd European History Forum w Berlinie. Tematem Forum była "The Controversial Quest for Traces. Topography of dictatorship and tyranny in Eastern and South-Estern Europe and Germany".
 
Ośrodek był reprezentowany przez Tadeusza Przystojeckiego, którego wystąpienie znalazło się w bloku pod tytułem: Digitalised topography. 
 
Forum odbyło się w Berlinie w dniach 15-16 listopada 2012 roku
 
 
Organizatorem Forum był Heinrich Boll Stiftung.
Więcej informacji na stronie: www.boell.de
 
 

Relacja z Konferencji: