Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Opowieści z Bramy – audycje internetowe

Opowieści z Bramy – audycje internetowe
Brama Grodzka. Zdjęcie archiwalne ze zbiorów Wydziału Architektury i Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego w Lublinie, autor nieznany, przed 1939 rokiem. Zdjęcie współczesne ze zbiorów Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”, fot. Joanna Zętar.

Audycje internetowe „Opowieści z Bramy” to pomysł stworzenia na stronach internetowych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” miejsca do rozmowy i spotkania z naszym odbiorcą, widzem, użytkownikiem. W nazwie projektu odwołujemy się do fundamentalnego pojęcia jakim jest „opowieść”. W naszych opowieściach interesują nas przede wszystkim mikronarracje – opowieści o jednostkowych doświadczeniach. Powstają z nich opowieści, które mapują ważne tematy i dehomogenizują czas. Hybrydowość tych opowieści przejawia się w rodzaju technologii jaka jest w nich wykorzystana w celu połączenia słowa i obrazu, tekstu, dźwięku i zapisu wideo.

Sieć internetowa staje się jedną z najważniejszych przestrzeni w obszarze kultury – powstają w niej nowe zjawiska i idee. Na naszych oczach zasoby dostępne w sieci są już odrębną i samodzielną sferą współczesnej cywilizacji. Internet daje użytkownikom nowe i coraz większe możliwości m. in. uczestnictwa w kulturze, w edukacji  i dostępie do różnorodnej informacji. Spotykają się tu miliony użytkowników.

W tym zmieniającym się bardzo szybko świecie wiele instytucji kultury „wymyślonych” jeszcze w XX wieku musi znaleźć nowy sposób docierania do odbiorców. Oferta programowa i jej forma, przyciągająca widzów jeszcze kilka lat temu, w chwili obecnej nie jest już atrakcyjna. Rok pandemii koronawirusa COVID-19 spowodował przyspieszenie procesu zmiany tradycyjnego modelu funkcjonowania kultury.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” od początku lat 90. na szeroką skalę wykorzystuje w swoich działaniach internet i nowe technologie. Celem jest przekazywanie wiedzy o historii, kulturze i lokalnym dziedzictwie kulturowym. Tworzymy bibliotekę cyfrową, multimedialną encyklopedię regionalną, archiwalne bazy danych, publikujemy modele 3D, remiksujemy materiały o historii miasta, tworzymy cyfrowe opowieści.

Audycje internetowe „Opowieści z Bramy” to pomysł stworzenia na stronach internetowych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” miejsca do rozmowy i spotkania z naszym odbiorcą, widzem, użytkownikiem. W nazwie projektu odwołujemy się do fundamentalnego pojęcia jakim jest „opowieść”. To opowieści są jednym z najważniejszych narzędzi w budowaniu komunikacji i relacji z innymi ludźmi. Jeden z wielkich współczesnych pisarzy Salman Rushdi nazwał człowieka „Zwierzęciem opowiadającym”.

W naszych opowieściach interesują nas metanarracje o doświadczeniu zbiorowym, ale przede wszystkim mikronarracje – opowieści o jednostkowych doświadczeniach codzienności, opisy zwykłych wydarzeń, jakie rejestrujemy w pamięci, we wspomnieniach przeszłości. Powstają z nich opowieści hybrydowe, które mapują i dehomogenizują czas, zaznaczają momenty zwrotne w jego jednorodnym, monotonnym biegu, zwracają uwagę na szczegół. Hybrydowość tych opowieści przejawia się w rodzaju technologii jaka jest w nich wykorzystana w celu połączenia słowa i obrazu, tekstu, dźwięku i zapisu wideo.

Do tej pory  nasza rola w tworzonych przez nas portalach polegała na udostępnianiu  zgromadzonej i uporządkowanej przez nas wiedzy. Ale to nie może zastąpić prawdziwej, ciekawej i wypełnionej emocjami opowieści, która jest podstawą każdego autentycznego spotkania. Dlatego na stronach internetowych Ośrodka obok dostępu do zasobów, pojawi się nasza osobista opowieść o tym jak powstają realizowane przez nas projekty i co dla nas oznaczają. W ten sposób będziemy pokazywać na bieżąco proces realizacji naszych projektów i programów. To właśnie temu niewidocznemu procesowi, często wymagającemu długiej i żmudnej pracy wielu osób, towarzyszą emocje poszukiwania i odkrywania czegoś nowego. Dzięki temu nasze spotkanie z widzem / odbiorcą będzie miało bardziej osobisty charakter.

Tworząc audycje internetowe chcemy stworzyć rodzaj mapy dla naszych odbiorców prowadzącej po naszych cyfrowych zasobach. „Opowieści z Bramy” to rodzaj wielogłosowego, multimedialnego spektaklu, którego twórcy staną się aktorami / opowiadaczami, a zaproszeni goście wspólnie z nami będą tą mapę nakreślać.

Audycje będą transmitowane za pomocą różnych kanałów w mediach społecznościowych i na naszych stronach internetowych:
strona Bramy Grodzkiej na Facebooku: https://www.facebook.com/brama.grodzka
kanał Bramy Grodzkiej na You Tube: https://www.youtube.com/c/BramaGrodzkaTeatrNN
strona audycji internetowych: https://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/opowiesci-z-bramy-audycje-internetowe/

Joanna Zętar, Tomasz Pietrasiewicz