Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Audycja internetowa: Zobaczone: Julia Hartwig

Audycja internetowa: Zobaczone: Julia Hartwig
Julia Hartwig, Warszawa 2006 r., Fot. Elżbieta Lempp

26 listopada 2021 roku

Transmisja na kanale You Tube Bramy Grodzkiej

początek: godz. 18:00

„Zazwyczaj, gdziekolwiek jestem, przyglądam się ciekawie ludziom i okolicznościom” – napisała Julia Hartwig w II tomie swojego „Dziennika”. Poetka była wrażliwą obserwatorką otaczającego ją świata, składającego się z prostych obrazów, rzeczywistych zdarzeń i spotkań z ludźmi; świata który następnie pojawiał się w jej wierszach i tekstach eseistycznych. W twórczości Julii Hartwig odzwierciedla się pamięć miejsca, chwili i podróż, o której poetka pisała jako o jednym z najbardziej inspirujących ją, jako twórcę, doświadczeń.

Każdy twórca ma swoje inspiracje - gdzie szukała ich Julia Hartwig? Jak jej osobiste przeżycia odciskały się w jej twórczości? Co wniosła do polskiej literatury i co nowego może znaleźć w jej tekstach współczesny czytelnik? 

O tych (i kilku innych) kwestiach podczas rozmowy „Zobaczone: Julia Hartwig” dyskutować będą: prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, prof. Anna Nasiłowska i prof. Aleksander Wójtowicz.

Rozmowę poprowadzi: Joanna Zętar

Tytuł rozmowy nawiązuje do tytułu tomu wierszy Julii Hartwig wydanego w 1999 roku.

 

 

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

profesor nauk humnaistycznych, polonistka, komparatystka, eseistka, autorka wierszy, prozy poetyckiej i autobiograficznej Zajmuje się interpretacją poezji, recepcją poetycką w Polsce (Rilke, Rimbaud), Zagładą Żydów, synapsami poezji i plastyki, europejskim i polskim esejem literackim, polską poezją dziecięcą. Autorka książek, m.in.: Rilke poetów polskich (2004, 2017), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012), Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty (2016), Nikt nie widzi dobrze. Eseje (2018), Tuwim. Pęknięcie (2021). Autorka tekstu Francja Julii Hartwig: inspiracja i esprit (2015).

Anna Nasiłowska

profesor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, jest także pisarką i poetką. Autorka ponad dwudziestu książek. Ostatnio wydała zarys Historia literatury polskiej (2019) oraz zbiór wierszy Sztuczne światła (2021). Znała Julię Hartwig i Artura Międzyrzeckiego, wielokrotnie pisała o twórczości poetki i towarzyszyła jej podczas różnych wydarzeń. Opracowała dla Państwowego Instytutu Wydawniczego wybór wierszy Julii Hartwig "Inna wyspa" (2018, wznowiony).

Aleksander Wójtowicz

dr hab., profesor UMCS, historyk literatury, edytor. Kierownik Oddziału Muzeum Literackiego w Lublinie. Współredaktor Pism zebranych Józefa Czechowicza oraz tomu Archiwum Reflektora. Autor książek m.in.  Nowa Sztuka. Początki (i końce) (2017) oraz Epoka wielkiego zamętu. Szkice o literaturze nowoczesnej 1918-1939 (2021). Kurator wystawy Julia Hartwig. Przestrzenie literatury eksponowanej w Muzuem Czechowicza w Lublinie oraz autor scenariusza słuchowiska Schodzimy się i rozchodzimy powstałego m.in. na podstawie korespondencji Julii Hartwig do Anny Kamieńskiej.

 

Audycja jest kolejną audycją internetową z cyklu audycji internetowych “Opowieści z Bramy”.

Audycja jest częścią obchodów setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig.

 

Organizator:
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

Patronat i współpraca:
Córka Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego, malarka Danielle Lehtinen

 

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk 

 

Partnerzy:

Miasto Lublin

 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

 

Współpraca:

Muzeum Narodowe w Lublinie