Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Audycja internetowa: Opowiedzieć światy medialne

Audycja internetowa: Opowiedzieć światy medialne
"Chronoportal Lublin" - kolaż autorstwa Joanny Kijek.

Audycja internetowa „Opowiedzieć światy medialne” była próbą zdefiniowania technik i metod tworzenia światów medialnych adekwatnych do dzisiejszych potrzeb użytkowników interentu. Okazją do rozmowy był realizowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” projekt „Chronoportal. Lublin”.

Podczas audycji internetowej rozmawiali: Piotr Celiński, Łukasz Kowalski i Joanna Zętar.

Spotkanie odbyło się w dniu 19 listopada 2021 roku w formule on-line na kanale You Tube Bramy Grodzkiej.

Audycja była kolejną rozmową z cyklu "Opowieści z Bramy – audycje internetowe".

 

Pływamy w medium jak ryba w oceanie, potrzebujemy go bezwarunkowo, i właśnie dlatego, jest ono dla nas w istocie niedostępne. Możemy jedynie wycinać w nim szczeliny, aby uzyskać do niego dostęp. Te szczeliny zresztą jako budowane konstrukcje są możliwe do definiowania, ze względu na media jako interfejs, jako aparaty, jako programy, jako techniczne systemy rzeczowe. Na przykład sieci, jako medialne formy wypowiedzi i realizacji, jak filmy, instalacje wideo lub maszynowe, książki lub strony www. Zbiorczo określam te złożone ograniczone jedności jako różne światy medialne.

Siegfried Zielinski „Archeologia mediów”

 

Internet stał się jedną z najważniejszych przestrzeni w obszarze kultury, dając użytkownikom nowe i coraz większe możliwości, m. in. uczestnictwa w kulturze, edukacji  i dostępie do różnorodnych informacji. Teksty, obrazy, dźwięki użytkowane w różnych miejscu i dowolnym czasie tworzą światy medialne powstające w wyniku modelowania, standaryzacji, transformacji, strukturalizacji, upowszechnieniu i otwartości. One same budują różnego typu relacje.

W tworzeniu światów medialnych podstawowe znaczenie mają instytucje kultury. Jednak zmieniającym się obecnie bardzo szybko świecie instytucje te, „wymyślone” jeszcze w XX wieku, muszą znaleźć nowy sposób docierania do odbiorców. Oferta programowa i forma przyciągająca widzów jeszcze kilka lat temu, w chwili obecnej nie jest już atrakcyjna. Czas pandemii koronawirusa COVID-19 dodatkowo spowodował przyspieszenie procesu zmiany tradycyjnego modelu funkcjonowania kultury i jej obecności lub nieobecności w światach medialnych.

 

 

Piotr Celiński

Medioznawca, pracuje w Katedrze Teorii Mediów UMCS w Lublinie. Zajmuje się nowymi mediami, Internetem, kulturą cyfrową, komunikacją społeczną, kulturą wizualną i popularną. Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji "Instytut Kultury Cyfrowej", współtwórca wydarzeń kulturalnych, wystaw i działań edukacyjnych (Mindware; EPCC), w latach 2015-18 zastępca dyrektora Centrum Badań Gier Wideo UMCS

Łukasz Kowalski

Politolog, animator kultury, trener, webmaster. Tworzy i wdraża strategie komunikacji w nowych mediach. Interesuje się budowaniem interaktywnych opowieści w internecie. Od 2009 roku koordynator działu Laboratorium Nowe Media w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Organizator spotkań i warsztatów dotyczących nowych technologii: THATCampy, TechKluby, RemiksLaby.

 

Audycje internetowe „Opowieści z Bramy” to pomysł stworzenia na stronach internetowych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” miejsca do rozmowy i spotkania z naszym odbiorcą, widzem, użytkownikiem. W nazwie projektu odwołujemy się do fundamentalnego pojęcia jakim jest „opowieść”. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” od początku lat 90. XX wieku na szeroką skalę wykorzystuje w swoich działaniach internet i nowe technologie. Celem jest przekazywanie wiedzy o historii, kulturze i lokalnym dziedzictwie kulturowym. Tworzymy bibliotekę cyfrową, multimedialną encyklopedię regionalną, archiwalne bazy danych, publikujemy modele 3D, remiksujemy materiały o historii miasta, tworzymy cyfrowe opowieści.

Realizowany w 2021 roku projekt “Chronoportal Lublin” ma na celu opracowanie i udostępnienie wybranych zbiorów dotyczących dziedzictwa kulturowego Lublina, pozyskanych przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie oraz udostępnienie i umożliwienie ponownego ich wykorzystywania do celów popularyzatorskich, edukacyjnych i naukowych.