Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Audycja internetowa „Zapisane: Julia Hartwig”

Audycja internetowa „Zapisane: Julia Hartwig”
Julia Hartwig w Lublinie w 2006 roku. Fot. Joanna Zętar

26 maja 2021 roku w ramach wydarzenia Lubelska Scena Poetycka odbyła się audycja internetowa „Zapisane: Julia Hartwig”.

Rozmawiać będą: Joanna Zętar i Jarosław Mikołajewski.

Zapis rozmowy jest dostępny na kanale YouTube Bramy Grodzkiej.

Tytuł rozmowy nawiązuje do tytułu tomu wierszy Julii Hartwig wydanego w 2013 roku.

Julia Hartwig była wrażliwą obserwatorką otaczającego ją świata, składającego się z prostych obrazów, rzeczywistych zdarzeń i spotkań z ludźmi, który następnie pojawiał się w jej wierszach. Jarosław Mikołajewski pisał o Julii Hartwig: „Kochałem ją, nie ja jeden. Jako osobę i jako poetkę, ale nie umiem teraz oddzielić jednej od drugiej. Poezja Julii Hartwig przeglądała się w jej wstrzemięźliwym, wstydliwie czułym stosunku do innych. Jej osobowość kształtowała treść i porządek jej wierszy”. W twórczości Julii Hartwig odzwierciedla się pamięć miejsca, chwili i podróży, o której poetka pisała jako o jednym z najbardziej inspirujących ją, jako twórcę, doświadczeń.

Jarosław Mikołajewski – poeta, pisarz, tłumacz z języka włoskiego, eseista, autor książek dla dzieci. Publicysta „Gazety Wyborczej”, w której drukował m.in. wywiady z Julią Hartwig opublikowane następnie w zbiorze „Największe szczęście, największy ból. Jarosława Mikołajewskiego rozmowy z Julią Hartwig”.

Audycja była piątą audycją internetową z cyklu audycji internetowych “Opowieści z Bramy”.

 

 

Rozmowa była częścią obchodów setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig organizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Patronat i współpraca: Córka Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego, malarka Danielle Lehtinen

Partner: Miasto Lublin

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Lubelska Scena Poetycka, czyli majowe święto poezji

https://www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/inne/lubelska-scena-poetycka-czyli-majowe-swieto-poezji,n,1000288900.html

Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa

https://radio.lublin.pl/2021/05/16-05-2021-nie-tylko-rozrywkowa-niedziela-radiowa/

Dowiemy się więcej o lubelskiej twórczyni. Przed nami audycja internetowa „Zapisane: Julia Hartwig”

https://centrum.fm/dowiemy-sie-wiecej-o-lubelskiej-tworczyni-przed-nami-audycja-internetowa-zapisane-julia-hartwig

Startuje Lubelska Scena Poetycka

https://lubelski.pl/startuje-lubelska-scena-poetycka-program/

Audycja o Julii Hartwig i wernisaż wystawy – dziś pierwszy dzień Lubelskiej Sceny Poetyckiej

https://radio.lublin.pl/2021/05/audycja-o-julii-hartwig-i-wernisaz-wystawy-dzis-pierwszy-dzien-lubelskiej-sceny-poetyckiej/