Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Opowieści z Bramy – audycje internetowe (3)

Opowieści z Bramy – audycje internetowe (3)

Audycje internetowe „Opowieści z Bramy” to pomysł stworzenia na stronach internetowych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” miejsca do rozmowy i spotkania z naszym odbiorcą, widzem, użytkownikiem. W nazwie projektu odwołujemy się do fundamentalnego pojęcia jakim jest „opowieść”. W naszych opowieściach interesują nas przede wszystkim mikronarracje – opowieści o jednostkowych doświadczeniach. Powstają z nich opowieści, które mapują ważne tematy i dehomogenizują czas. Hybrydowość tych opowieści przejawia się w rodzaju technologii jaka jest w nich wykorzystana w celu połączenia słowa i obrazu, tekstu, dźwięku i zapisu wideo.

Audycja trzecia: Czechowicz. Poemat. Lublin była transmitowana 15 marca 2021 roku w 118. rocznicę urodzin poety Józefa Czechowicza.

Rozmawiali: Joanna Zętar i Aleksander Wójtowicz.

Aleksander Wójtowicz – dr hab., prof. UMCS, historyk literatury, edytor. Kierownik Oddziału Muzeum Literackiego w Lublinie. Współredaktor „Pism zebranych” Józefa Czechowicza oraz tomu „Archiwum Reflektora". Autor książek m.in.  „Nowa Sztuka. Początki (i końce)” oraz „Epoka wielkiego zamętu. Szkice o literaturze nowoczesnej 1918-1939”.

 

Józef Czechowicz urodził się, tworzył i zmarł w Lublinie. O jego tragicznej śmierci przypomina pomnik stojący w centrum miasta. Do poety przylgnęła etykieta twórcy nostalgicznego oraz katastroficznego, tymczasem to także autor dramatów, tłumacz, dziennikarz, regionalista, fotograf, przywódca lubelskiej awangardy i cyganerii, niedoceniony mistyfikator, geniusz oraz wizjoner o intrygującym życiorysie. W dorobku Czechowicza jednym z najważniejszych utworów jest Poemat o mieście Lublinie napisany w 1934 roku, który stanowi jedyny w swoim rodzaju przewodnik po mieście.

Przed audycją odbyło się Czytanie Czechowicza czyli wydarzenie, podczas którego zaproszeni przez Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN wyjątkowi lublinianie czytali Poemat o Mieście Lublinie.