Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Opowieści z Bramy – audycje internetowe (1)

Opowieści z Bramy – audycje internetowe (1)
Brama Grodzka. Zdjęcie archiwalne ze zbiorów Wydziału Architektury i Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego w Lublinie, autor nieznany, przed 1939 rokiem. Zdjęcie współczesne ze zbiorów Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”, fot. Joanna Zętar.

Audycje internetowe „Opowieści z Bramy” to pomysł stworzenia na stronach internetowych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” miejsca do rozmowy i spotkania z naszym odbiorcą, widzem, użytkownikiem. W nazwie projektu odwołujemy się do fundamentalnego pojęcia jakim jest „opowieść”. W naszych opowieściach interesują nas przede wszystkim mikronarracje – opowieści o jednostkowych doświadczeniach. Powstają z nich opowieści, które mapują ważne tematy i dehomogenizują czas. Hybrydowość tych opowieści przejawia się w rodzaju technologii jaka jest w nich wykorzystana w celu połączenia słowa i obrazu, tekstu, dźwięku i zapisu wideo.

Audycja pierwsza pt. Brama Grodzka. Teatr NN. Instytucja kultury. 30 lat podróży była transmitowana on-line 29 stycznia 2021 roku.

 

Rozmawiali: Joanna Zętar i Paweł Krysiak.

Paweł Krysiak - absolwent socjologii KUL, od 1993 roku związany z Gazetą Wyborczą początkowo w oddziale „Gazety" w Gorzowie Wielkopolskim, jako dziennikarz miejski specjalizujący się w polityce lokalnej, następnie w Zielonej Górze i  Częstochowie. Od 2015 roku jest redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej w Lublinie. Autor tekstów publicystycznych dotyczących działalności Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN.

Pretekstem do rozmowy było trzydzieści lat istnienia Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN i przybliżenie kilku najważniejszych projektów jakie podczas tego czasu zostały zrealizowane w Bramie Grodzkiej.

 

Linki do materiałów prezentowanych podczas rozmowy:

Premiera spektaklu Wędrówki niebieskie: https://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/wedrowki-niebieskie-premiera-spektaklu-teatru-nn/

Spektakl Ziemskie pokarmy: https://www.youtube.com/watch?v=8jJdV8Tmbo0

30 lat Ośrodka: https://www.youtube.com/watch?v=PclCLptrUWc&t=88s

Brama Grodzka: https://teatrnn.pl/o-nas/brama-grodzka/

https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/brama-grodzka-w-lublinie-fotografia/

Misterium Pamięci Jedna Ziemia Dwie Świątynie: https://www.youtube.com/watch?v=DETAH7H1csw

Projekt Lublin 43 tysiące: http://teatrnn.pl/ludzie/

Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza: https://www.youtube.com/watch?v=IPgGccCoPb4

Czasopismo PA.RA: https://www.youtube.com/watch?v=DJ4zvBe3LXY

http://teatrnn.pl/para/

Projekt Opowiadanie świata: https://teatrnn.pl/opowiadanie-swiata/

Strona internetowa podsumowująca 30.lecie: https://teatrnn.pl/30lat