Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Omówienie działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas konferencji "Retoryczność teorii (II). Teatr teorii"

   

W dniu 7 listopada podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Retoryczność teorii literatury (II). Teatr teorii" odbywającej się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie prof. Paweł Próchniak wygłosił referat "Teatr pamięci (studium przypadku)" dotyczący wybranych aspektów działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

 

Konferencja była organizowana przez Katedrę  Poetyki i Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wśród ujęć badawczych podjętych podczas konferencji znalazły się między innymi: topika teatralna (w) teorii literatury; metafory teatru, aktora, gry, sceny w dyskursach naukowych, oraz dramaturgia tekstu naukowego.

Konferencja odbywała się po raz drugi. Inicjatorami pierwszego spotkania w ramach cyklu "Retoryczność teorii literatury" byli pracownicy naukowi Akademii Jana Długosza w Częstochowie: prof. Adam Regiewicz i prof. Artur Żywiołek. Pierwsza konferencja odbyła się w Częstochowie w 2016 roku.