Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Omówienie działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na panelu "Mapping Local Jewish Histories in the Shadow of Death Camps" (13.05.2015)

Prezentacja działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas spotkania w Muzeum Galicia w Krakowie.

W dniu 13 maja 2015 roku w Muzeum Galicia w Krakowie odbył się panel dyskusyjny "Mapping Local Jewish Histories in the Shadow of Death Camps". Panel z udziałem Jakuba Nowakowskiego z Galicia Jewish Museum w Krakowie, Macieja Zabierowskiego z Auschwitz Jewish Center w Oświęcimiu oraz Joanny Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie poprowadziła dr Amanda Grzyb z Western University w Londynie.

 

Panel skupił się na omówieniu sposobów, za pomocą których muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia realizują projekty dotyczące polsko-żydowskiej pamięci zbiorowej i działają w cieniu dużych muzeów pamięci takich jak Auschwitz czy Majdanek. Podczas dyskusji poruszano między innymi kwestie sposobów mówienia o pamięci za pomocą projektów wykorzystujących lokalne historie i oddających głos historiom zapomnianym.