Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Poezja - Kultura - Poezja. Perspektywy współczesne"

Szanowni Państwo informujemy, że zakończyliśmy nabór zgłoszeń na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Poezja - Kultura - Poezja. Perspektywy współczesne". Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów oraz katedrakrytyki.pl zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Poezja - Kultura - Poezja. Perspektywy współczesne", która odbędzie się w dniach 25 - 26.05.2015 r. w ramach bloku "Poezja 2.0" Festiwalu "Miasto Poezji".

 

Dzięki swej świadomości artyści z dawien dawna opanowali umiejętność uników
przed brutalnymi ciosami kolejnych nowych technik i wiedzieli, jak je odparować.
Natomiast ludzie nie umiejący uniknąć ciosu i padający jego ofiarą nie zdołali
nigdy pojąć, że artyści są im potrzebni.

                                                                                           Marshall McLuhan

Przy pierwszym spojrzeniu wydaje się, że dyskursy medialne (nowe i tradycyjne) oraz błyskawiczny technologiczny postęp zupełnie zmarginalizowały rolę poezji w kulturze. Również przymiotniki „audiowizualna” i „cyfrowa” wydają się wskazywać na właściwości kultury dalekie od lirycznych ideałów. Współcześnie poezja musi nieustannie odpierać sprzeczne zarzuty: jej klasyczne formy oskarżane są o anachroniczność, natomiast wszelkie eksperymenty o niezrozumiałość. Czy w kulturze przyspieszonej komunikacji i nadmiaru informacji jest więc jeszcze miejsce dla artystycznych komunikatów nastawionych na refleksję nad samą możliwością komunikacji?

Jesteśmy przekonani, że dziś szczególnie potrzebna jest redefinicja roli poezji w kulturze. Wydaje się, że wypracowane dotąd metody badań (powinowactwo sztuk, intertekstualność, badanie recepcji) stosowane są zbyt mechanicznie. Wybieramy więc perspektywy współczesne i zapraszamy do dyskusji na temat wpływu poezji na obraz współczesnej kultury i wpływu zmian dokonujących się we współczesnej kulturze na poezję.
Do udziału w konferencji zapraszamy literaturoznawców, historyków sztuki, medioznawców, socjologów, kulturoznawców, filozofów i zainteresowanych proponowaną przez nas tematyką przedstawicieli innych nauk.

Proponowane  zagadnienia:

  • kultura cyfrowa a poezja [transhumanizm, poezja cybernetyczna, memy, poezja w sieci, poezja a nowe media]
  • performatywność poezji [happening, performance, slam, manifest, oralność, rap]
  • polityczne zaangażowanie poezji [ekopoetyka, poezja zaangażowana, polityczność kanonu, poezja a instytucje]
  • multimedialność a poezja [poezja w sztukach wizualnych, wpływ sztuk wizualnych na poezję, wideoklipy, poezja a współczesne nurty muzyczne]
  • rynek i popkultura a poezja [dyskursy medialne, mainstream a poezja, poezja a subkultury i fandomy]

Powyższe zagadnienia mają stanowić jedynie inspirację. Zachęcamy do formułowania własnych zagadnień.

Brak opłaty konferencyjnej. Dla uczestników konferencji istnieje możliwość rezerwacji noclegu (opłata noclegowa we własnym zakresie).

Komitet organizacyjny:
Ewelina Kuryłek, Grzegorz Jędrek

Kontakt:
[email protected]
Zgłoszenia (temat wystąpienia wraz z abstraktem do 500 słów, afiliacja, dane kontaktowe) należy przesłać na adres [email protected] do 30 kwietnia 2015 roku.