Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Od ulicy Szerokiej – Dzielnica Żydowska na Podzamczu w Lublinie w fotografii

Od ulicy Szerokiej – Dzielnica Żydowska na Podzamczu w Lublinie w fotografii

20 kwietnia 2024 roku o godzinie 16.30 w DDK Czechów ul. Kiepury 5a odbędzie się spotkanie z Patrykiem Pawłowskim pt. „Od ulicy Szerokiej – Dzielnica Żydowska na Podzamczu w Lublinie w fotografii".

Galeria Pomost zaprasza na wyjątkowe spotkanie poświęcone kolekcjom fotograficznym pochodzącym z Archiwum Fotografii Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN", przedstawiającym Żydowską Dzielnicę na Podzamczu w Lublinie.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do zgłębienia historii fotografii lubelskiej, historii dzielnicy na Podzamczu, a także do refleksji nad jej znaczeniem w kontekście dziedzictwa miasta.

Przewodnikiem po tej fascynującej podróży fotograficznej będzie Patryk Pawłowski, koordynator Pracowni Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie.