Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Oblicza postpamięci 4 – Narracje alternatywne i marginalizowane

Oblicza postpamięci 4 – Narracje alternatywne i marginalizowane

W dniach 22-23 października 2020 roku odbędzie się konferencja naukowa "Oblicza postpamięci 4 – Narracje alternatywne i marginalizowane".

 

"Narracje alternatywne i marginalizowane" to czwarta z cyklu konferencji "Oblicza postpamięci". Trzy dotychczasowe edycje spotkały się z dużym zainteresowaniem w środowisku naukowym, ich owocem są dwa numery tematyczne czasopisma "Politeja" (nr 35/2015 i 47/2017).

W zaproszeniu do udziału w konferencji organizatorzy piszą:

Zainteresowanie przeszłością i pamięcią nie wygasa, sądzimy zatem, że warto podtrzymać tradycję krakowskich spotkań. Dlatego pragniemy ponownie zaprosić wszystkich badaczy zajmujących się tą problematyką do wspólnej dyskusji. Chcemy, aby – podobnie jak w poprzednich latach – konferencja miała charakter interdyscyplinarny, w związku z tym bardzo liczymy na udział reprezentantów różnych dziedzin: kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, architektów. Wzorem poprzednich lat nie zamierzamy ograniczać problematyki ani do następstw Zagłady, ani II wojny światowej, ani do kontekstu europejskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przejawami pamięci traumy, która dotknęła całą generację, ujawniającymi się w postpokoleniu, zgodnie z definicją Marianne Hirsch – bez względu na to, jaki obszar geograficzny jest przedmiotem ich badań. Tym razem proponujemy skoncentrowanie się na tych wątkach narracji postpamięciowej, które bywają pomijane w oficjalnym dyskursie, są wobec niego komplementarne lub konkurencyjne. Zachęcamy do podjęcia prób odpowiedzi na następujące pytania: czy narracje marginalne bądź marginalizowane konsolidują jakieś specyficzne grupy społeczne? W jaki sposób i przez kogo mogą być wykorzystywane? W jaki sposób się przejawiają i w jakich okolicznościach? W jakim stopniu traumy przeszłości łączą, a w jakim dzielą członków społeczeństwa?

Organizatorami konferencji są Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja odbędzie się online.

Wykład inauguracyjny "Bezgłos (o rewersach ciszy w teatrze pamięci)" wygłosi prof. dr hab. Paweł Próchniak.

 

Program konferencji i dodatkowe informacje:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

https://www.facebook.com/events/2407030456226270

https://www.uj.edu.pl/kalendarz/konferencje/-/journal_content/56_INSTANCE_Jlxz1ULloxdt/10172/143898769

https://www.ils.uw.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje/narracje-alternatywne-i-marginalizowane-czwarta-edycja-konferencji-z-cyklu-oblicza-postpamieci/

 

Rejestracja i logowanie:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Rejestracja: https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=286

Logowanie: https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2logPanel=1&kid=286