Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nowe odkrycia dotyczące polichromii w tzw. Piwnicy pod Fortuną

W wyniku prowadzonych od wiosny 2018 roku badań nad polichromiami Piwnicy Pod Fortuną (piwnica w kamienicy Rynek 8 w Lublinie) udało się ustalić nowe fakty dotyczące zabytku.

Odnaleziono wzory graficzne dla wszystkich przedstawień umieszczonych na ścianach pomieszczenia. Większość z nich (7) pochodzi z książki emblematycznej, która jest jednocześnie rodzajem sztambucha Emblemata Saecularia autorstwa Johanna Theodora i Johanna Israela de Bry, wydanej w 1596 r. we Frankfurcie nad Menem.

Dwa pozostałe, w tym przedstawienie Fortuny znajdujące się na sklepieniu, były wzorowane na rycinach Heinricha Ulricha z Norymbergi. Udało się również ustalić treść dotychczas nie odczytanej inskrypcji towarzyszącej postaci Fortuny.

Wyniki prac wymusiły zmianę datowania malowideł na okres po 1596 r. (dotychczas w literaturze przyjmowano lata 1560 - 1580), pozwoliły odtworzyć treść niektórych, wcześniej nieznanych inskrypcji. Dają też możliwość nowych interpretacji i mogą być pomocne w prawidłowej rekonstrukcji utraconych części polichromii.

Prace badawcze zainicjowane zostały w momencie gdy Piwnica powierzona została Ośrodkowi „Brama Grodzka Teatr NN” i oddana pod opiekę zespołowi Lubelskiej Trasy Podziemnej.

Badania prowadzili:

Urszula Gulbińska-Konopa (Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN)

Łukasz Konopa (badacz niezależny)

Polichromie można oglądać codziennie w godzinach 12-16.

 

Media o wydarzeniu: