Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nominacja do Polskiej Nagrody im. Sergio Veira de Mello

Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" nominowani do Polskiej Nagrody im. Sergio Veira de Mello.

Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zostali zgłoszeni do Polskiej Nagrody im. Sergio Veira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003). Zgłoszenie w dowód uznania działalności złożyło Centrum Badań Holocaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Polska Nagroda imienia Sergio Vieira de Mello - Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003), została ustanowiona z inicjatywy Stowarzyszenia Willa Decjusza w roku 2003. Przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Zgodę na ustanowienie nagrody wyraziła matka Sergio, Gilda Vieira de Mello.

 
Nagroda przyznawana jest w dwóch równorzędnych kategoriach: osoba i organizacja pozarządowa.
 
Kandydatami do Nagrody mogą być osoby oraz instytucje z Polski oraz zagranicy. Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą Przedstawiciele: Prezydenta RP; Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii; Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce; Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców; ambasad, konsulatów i fundacji wspierających działania Stowarzyszenia Willa Decjusza w obszarze praw człowieka; Instytutu Pamięci Narodowej; Rzecznika Praw Obywatelskich; Fundatorów Nagrody oraz Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza.
 
Ceremonia wręczenia nagrody odbywa się rokrocznie w pierwszej połowie października w ramach międzynarodowej konferencji w Willi Decjusza w Krakowie.
 
Dotychczasowi laureaci nagrody to m. in. Hassan Omar Hassan,Andrzej Przewoźnik, Leopold Unger, Szewach Weiss i Michał Żejmis, Alaksandr Milinkiewicz, Tadeusz Mazowiecki oraz instytucje: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, United Nations Assistance Mission for Iraq, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Festiwal Kultury Żydowskiej, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Stowarzyszenie Jeden Świat. 
 
Honorowy patronat:
Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii w Polsce 
Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce 
Wysoki Komisarz NZ do spraw Uchodźców
 
 
Czytaj więcej o nagrodzie: www.villa.org.pl

IX edycja nagrody została rozstrzygnięta w dniu 18 października 2012 roku.