Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Noc Kultury z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN"

Do współorganizacji Nocy Kultury przyłączyły się niemal wszyscy odpowiadające za życie artystyczne Lublina - od muzeów, galerii czy teatrów, poprzez muzyków, artystów, dj"ów na domach kultury czy bibliotekach kończąc.

 

W ramach tej imprezy Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zaprosił mieszkańców Lublina do całonocnego zwiedzenia wystawy "Portret Miejsca" będęcej stałą ekspozycja Ośrodka.