Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Noc Kultury z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN" (4.6.2011-5.6.2011)

4/5 czerwca 2011 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wziął udział w Nocy Kultury

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA zorganizowała
5 wejść do Podziemi w godzinach:
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00

Za każdym razem podziemia odwiedziło 20 osób.

Pozostały porgram:


"LUBLIN - WSZYSTKIE KOLORY TĘCZY"

Plac Zamkowy
godz. 19.15/ 20.15/ 21.15 - SPORT - mecz rugby na wózkach
godz. 19.29/20.29/20.29 - ŻYCIE CODZIENNE - czytanie manifestu
godz. 19.30/20.30/21.30 - ŻYCIE CODZIENNE - tor dla wózków z przeszkodami z udziałem publiczności

godz. 19.00 - 22.00 działania z udziałem publiczności:
ŻYCIE CODZIENNE - Gabinet Dźwięku i dotyku oraz TyfloArea - życie w ciemności
SZTUKA - Czechowicz pisany w brajlu
SPORT - Klub Sportowy niewidomych i słabowidzących "Hetman - Lublin"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
godz. 19.30 - SZTUKA - pokaz filmu z audiodeskrypcją - "Volver" P. Almodovar

Organizatorzy:
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Fundacja „Szansa dla niewidomych”

Projekt „Lublin – wszystkie kolory tęczy” realizowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” ma na celu integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. W ramach projektu przedstawić ludziom iż świat osób niepełnosprawnych w Lublinie, pomimo, że jest odbierany inaczej, występuje na tej samej powierzchni geograficznej, iż ludzie niepełnosprawni mają takie same pragnienia, hobby, zainteresowania, jak pełnosprawni. Sport, sztuka, życie codzienne, praca, nauka, terapia nie mają barier, dotyczą nas wszystkich. My również korzystamy z pomocy lekarza i terapeuty, kiedy jesteśmy chorzy. Osiągamy wyżyny i spadamy z nich w taki sam sposób.
 

GALERIA NN

WSCHÓD FOTOGRAFII
Wspólna wystawa oraz spotkanie z fotografkami z Ukrainy i Polski. W wystawie udział biorą Anastasiia ZAVALO, Iryna RUZINA, Iryna VASYLENKO (Lwów "Biały Kwadrat") oraz Karolina OSTROWSKA,  Anna NOWAKOWSKA, Marta SZARZYŃSKA

Wernisaż: Galeria NN ul. Grodzka 34, 04.06. (sobota) 2011r.  godz. 19.00
Po wernisażu odbyłosię otwarte spotkanie z udziałem fotografek oraz publiczności.


 OŚRODEK „BRAMA GRODZKA – TEATR NN”

godz. 19:00 – 00:00
schody prowadzące z Placu Zamkowego do Zamku

"Lublin 2.0" – multimedialne prezentacje:
makiety 3D przedwojennego Lublina
oraz wnętrz Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".


Koordynatorem Nocy Kultury są Warsztaty Kultury – filia Centrum Kultury w Lublinie.