Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

NIC za darmo – wystawa

Wystawa Bogusława Byrskiego – Nic za darmo
Wystawa Bogusława Byrskiego – Nic za darmo (Autor: Krasuska, Magdalena)

6 października w Domu Słów odbył się wernisaż wystawy Bogusława Byrskiego – NIC za darmo.

Termin: 06.10.2017 r., godz. 18:00
Miejsce: Dom Słów, ul. Żmigród 1/Królewska 17 (wejście od podwórka).

NIC za darmo – to wystawa Bogusława Byrskiego której kuratorem jest Maciej Pałka.
Wystawa jest manifestem przeciw niszczeniu kultury i odpowiada na najważniejsze pytania stawiane przez twórcę. Jest swoistym buntem przeciwko zawłaszczaniu kultury przez innych nieupoważnionych “nie artystów”. Nic za darmo – nic bez nas – nic bez niczego.
Wystawa jest próbą odszukania sztuki czystej, będącej w swojej idei niczym nie skalanym dziełem.

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe