Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Najazd" Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

"Najazd na szkoły" to działanie edukacyjno-animacyjne w lubelskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które ma na celu zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

W dniu 14 stycznia 2014 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” gościł w murach II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Pracownicy Ośrodka przygotowali osiem stanowisk, na których młodzież oraz nauczyciele mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną, a także zobaczyć w jaki sposób uczniowie mogą pod opieką Ośrodka realizować własne projekty licealne.

 

Podczas trwania „Najazdu” młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego brała udział w warsztatach, konkursach oraz pokazach przygotowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, a także korzystała z niecodziennej formy oprowadzania po przestrzeni szkoły, zapoznając się tym samym z układem stanowisk Ośrodka. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele z całej szkoły.