Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Najazd” Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego

Działanie edukacyjno-animacyjne.


W dniu 23 października 2013 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” gościł w murach szkoły Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego. Pracownicy Ośrodka przygotowali osiem stanowisk, na których młodzież oraz nauczyciele mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną, a także zobaczyć w jaki sposób uczniowie mogą pod opieką Ośrodka realizować własne projekty gimnazjalne.

 

Podczas trwania „Najazdu” młodzież z Gimnazjum nr 10 brała udział w warsztatach, konkursach oraz pokazach przygotowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, a także korzystała z niecodziennej formy oprowadzania po przestrzeni szkoły, zapoznając się tym samym z układem stanowisk Ośrodka. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele z całej szkoły.