Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nagrywanie relacji mówionych o "Karczmie Słupskiej".

 Realizacja projektu związanego z upamiętnienianiem poprzez nagrania audio ginących miejsc z  okresu PRL-u, takich jak np. "Karczma Słupska".
 Projekt zrealizowany w ramach programu Historia Mówiona z powodu likwidacji znanej lublinianom restauracji, która działała przy Alejach Racławickich 22 niezmiennie przez 35 lat. Początkowo nosiła nazwę "Pod Fafikiem" , przemianowaną następnie na "Karczmę Słupską".