Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nagrody dla Tomasza Pietrasiewicza oraz zespołu Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Nagrody, wyróżnienia i dyplomy uznania za działalność dla Tomasza Pietrasiewicza i zespołu Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

1993
Nagroda Fundacji Pol-Cul


>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN
 

Nagroda dla Teatru NN za przedstawienie "Inwokacja" na Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

Nagroda  W. Hassa dla Teatru NN za wyobraźnię teatralną w przedstawienu "Ziemskie pokarmy" na Festiwalu Teatrów we Wrocławiu.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

 

1994
Nagroda Specjalna Fundacji Kultury dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" za projekt "Pamięć - Miejsce - Obecność".


>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN


Nagroda Artystyczna miasta Lublin dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w 1993 roku.
Nagroda została wręczona w Lublinie, w dniu  27 maja 1994 roku.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

1995
Nagroda Honorowa Fundacji Kultury (Akademii Małych Ojczyzn) dla Tomasza Pietrasiewicza.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN
 

 

1999
Dyplom uznania od państwa Izrael dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" za zasługi na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce.
Dyplom został wręczony przez Ambasadę Izraela w Polsce w lipcu 1999 roku.

Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury" dla Tomasza Pietrasiewicza za udział w podziemnym ruchu wydawniczym.

 

2000
Nagroda Honorowa Kapituły Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" za rok 2000.

Nagroda została wręczona w Warszawie w dniu  9 marca 2001 roku.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN
 
 

2004
Nagroda im. prof. Łukasza Hirszowicza
nadawana przez Żydowski Instytut Historyczny - instytut naukowo-badawczy dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" za oryginalny wkład w dzieło przypomnienia żydowskiej obecności historycznej w Polsce, a szczególnie w Lublinie.
Nagroda została wręczona w Lublinie, w dniu 19 lutego 2004 roku.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

Honorowy Tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w 2004 roku.
Tytuł przyznawany przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

 >>> czytaj więcej w Kalendarium TNN


 

 

2006
Erasmus EuroMedia Medaille 2006 dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" za projekt Judisches Leben in Europa jenseits der Metropolen
(“Żydzi w Europie z dala od metropolii”).
Nagroda została wręczona w dniu 22 czerwca 2006 roku, w Wiedniu.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN


 

2008
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Tomasza Pietrasiewicza.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

2009

Złota odznaka za Opiekę nad Zabytkami dla Tomasza Pietrasiewicza.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

 

2010
Godność Członka Honorowego i Pamiątkowy Medal Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata dla Tomasza Pietrasiewicza.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN
 


2011

Nagroda im. ks. Stanisława Musiała dla Tomasza Pietrasiewicza i zespołu Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" przyznawana przez kapitułę Nagrody oraz członków Stowarzyszenia Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" za inicjatywy społeczne promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski.

Nagroda została wręczona w Krakowie, w dniu 4 marca 2011 roku.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN


Nagroda im. Jerzego Giedroycia dla Tomasza Pietrasiewicza i zespołu Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" przyznawana przez dziennik “Rzeczpospolita” za działalność w imię polskiej racji stanu. Szczególnie za stworzenie w Lublinie ruchu społeczno-artystycznego o uniwersalnym znaczeniu, który służy refleksji nad trudna przeszłością a także buduje współczesność wolną od nietolerancji i ksenofobii.

Nagroda została wręczona w Warszawie, w dniu 9 listopada 2011 roku.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 


Dyplom marszałka województwa lubelskiego dla Tomasza Pietrasiewicza za pełną zaangażowania pracę na rzecz propagowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym Lubelszczyzny.
Dyplom został wręczony w Lublinie, w dniu 14 listopada 2011 roku

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN


Wyróżnienie Bene Meritus Terrae Lublinensi 2011 dla Tomasza Pietrasiewicza w dniu 30 listopada 2011.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

2012

Wyróżnienie "Pozytywista Roku 2011" dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w kategorii Kultura i sztuka" przyznawane przez Fundację Wokulski.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

Nominacja do Polskiej Nagrody im. Sergio Veira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003). Zgłoszenie w dowód uznania działalności złożyło Centrum Badań Holocaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

2013
Medal "Amicus Civitatis" dla Tomasza Pietrasiewicza za wkład w budowę i rozwój Świdnika, troskę o lokalną wspólnotę oraz pielęgnowanie tradycji miasta.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

Europejska Nagroda Obywatelska dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
w uznaniu "działalności obywateli, grup, stowarzyszeń lub organizacji, które wykazują się wyjątkowym zaangażowaniem we wspieraniu lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między narodami". Dyplom nagrody został wręczony przez przewodniczącego PE Martina Schulza podczas uroczystości w dniu 16 października w Brukseli. Medal z rąk prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej w dniu 25 października 2013 roku odebrał w Lublinie dyrektor Ośrodka - Tomasz Pietrasiewicz.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

2014
Nagroda im. Ireny Sendlerowej dla Tomasza Pietrasiewicza
Nagroda jest przyznawana Polakom, którzy swym działaniem przyczyniają się do zachowania dziedzictwa żydowskiego i odnowy kultury żydowskiej w Polsce. Nagrodę ustanowił w 2008 roku Tad Taube i Fundacja Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej.

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

Nagroda w konkursie „Die Lebendigeste  Erinnerungstadt” (”Najbardziej Tętniące Życiem Miasto Pamięci”) Stiftung "Lebendigste Stadt" za program "Pamięć - Miejsce - Obecność".

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 


Wyróżnienie dla Tomasza Pietrasiewicza za współtworzenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Lublin

 

2015
Nagroda POLIN dla Tomasza Pietrasiewicza

Przyznana po raz pierwszy z okazji pierwszej rocznicy otwarcia wystawy głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN nagroda jest przyznawana osobie lub instytucji, która poprzez swoje działania chroni pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczynia się do budowania szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i Świata. 

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

Wyróżnienie dla projektu "Zaczarowany Lublin – Spotkania z Opowiadaczami Świata"
Projekt "Zaczarowany Lublin – Spotkania z Opowiadaczami Świata" realizowany przez Lubelską Trasę Podziemą został wyróżniony w  Ogólnopolskim Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków za rok 2014 w kategorii "aktywności plenerowe" .

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

2016
Nagroda specjalna "Strzały Kultury 2015" dla Witolda Dąbrowskiego
Nagroda przyzana po raz pierwszy przez lubelską redakcję "Gazety Wyborczej".

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

Nominacja do Honorowego tytułu "Ambasador Województwa Lubelskiego 2015"

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

2017
Medale 700-lecia dla Tomasza Pietrasiewicza i Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Medale przyznane z okazji jubileuszu 700-lecia Lublina "w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców".
>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

Medale 700-lecia otrzymali też indywidualnie Witold Dąbrowski i Joanna Zętar.

 

Nominacja dla Domu Słów do Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury za 2016 rok w kategorii Upowszechnanie Kultury

Nominacja dla Domu Słów w plebiscycie "Strzały Kultury Gazety w Lublinie" 

>>> czytaj więcej na stronie Domu Słów

 

Medal Okolicznościowy Programu "Rodzina Trzy Plus" dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
przyznany z okazji Jubileuszu V-lecia Programu.

 

2018

Medal 25-lecia Wydziału Politologii UMCS dla Tomasza Pietrasiewicza i zespołu Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" "w uznaniu za długotrwałą i bardzo owocną współpracę w kształtowaniu wartości, nauce pamięci i otwarciu na Innych".

 

2019

Nagroda Wydarzenie kultury "Strzały 2018" dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" za czasopismo "PA.RA"

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

Nagroda HAC Award for Concord za kultywowanie pamięci polsko-żydowskiej

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

2020

I miejsce w Plebiscycie 30-lecia "Supermiasta" organizowanym przez "Gazetę Wyborczą

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

Medale Zasłużony dla Miasta Lublin dla zespołu Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Tomasza Pietrasiewicza z okazji 30-lecia działalności w Bramie Grodzkiej

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN

 

Nagroda Specjalna dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w 7. Edycji Konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej

>>> czytaj więcej w Kalendarium TNN