Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nagroda W. Hassa dla Teatru NN za przedstawienie "Ziemskie pokarmy" na Festiwalu Teatrów we Wrocławiu.

Na wrocławskim Festiwalu Teatrów przedstawienie "Ziemskie Pokarmy" zostało nagrodzone przez Wojciecha Hassa.
W czasie Festiwalu Teatrów we Wrocławiu w listopadzie 1993, Wojciech Jerzy Hass przyznał specjalną nagrodę  przedstawieniu Teatru NN pt. "Ziemskie Pokarmy". Według znanego reżysera spektakl charkteryzował się największą wyobraźnią teatralną.

Czytaj o przedstawieniu...