Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nagroda Specjalna Fundacji Kultury dla Teatru NN za projekt "Pamięć - Miejsce - Obecność".

Teatr NN otrzymał nagrodę Fundacji Kultury za projekt "Pamięć - Miejsce - Obecność".
Dnia 1 stycznia 1994 roku Teatr NN otrzymał Nagrodę Specjalna w ogólnopolskim konkursie Fundacji Kultury "Małe Ojczyzny-tradycja dla przyszłości" za projekt "Pamięć-Miejsce-Obecność".

Program "Pamięć-Miejsce-Obecność" obejmował projekty działań, mających na celu kulturalną oraz społeczną aktywizację Lublina i regionu lubelskiego, określanych przez autorów projektu mianem ich Małej Ojczyzny. Poznawanie jej przeszłości, porządkowanie i popularyzacja wiedzy o Małej Ojczyźnie, miały prowadzić do upowszechniania wśród mieszkańców świadomości historii swego miasta i regionu.

Więcej o projekcie...