Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nagroda Pozytywista Roku 2011 dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” przyznała Ośrodkowi "brama Grodzka - Teatr NN" nagrodę Pozytywista Roku.

25 kwietnia 2012 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” otrzymał nagrodę Pozytywista Roku 2011 po nominacji w kategorii Kultura i Sztuka.

Nagroda jest przyznawana przez Fundację Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości
Wokulski w 8 kategoriach. Ośrodek został nominowany w kategorii Kultura i sztuka za aktywną działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji, w tym czasopismo Scriptores oraz wystawę Lublin – Pamięć Miejsca.

Nagroda Pozytywista Roku ma na celu uhonorowanie dorobku, wkładu pracy i innego typu działań, które służą rozwojowi różnych dziedzin życia, ale też przekładają się na wartość praktyczną dla społeczeństwa. Wyróżnienie nawiązuje do idei pozytywistycznych – pracy organicznej i pracy u podstaw.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 25 kwietnia 2012 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Więcej informacji o nagrodzie wraz z listą nominowanych na stronie: www.fundacjawokulski.pl