Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nagroda im. prof. Łukasza Hirszowicza dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" otrzymał nagrodę im. prof. Łukasza Hirszowicza

W dniu 19 lutego 2004 Żydowski Instytut Historyczny - instytut naukowo-badawczy przyznał nagrodę im. prof Łukasza Hirszowicza Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN".

Nagroda jest przyznawana za twórczy wkład i upowszechnianie wiedzy o żydowskiej obecności w Polsce. Jej wręczeniu towarzyszyła promocja nowego numeru czasopisma "Scriptores". Nagrodę wręczali profesorowie: Jerzy Jedlicki, Jerzy Tomaszewski, Feliks Tych.