Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Nagroda im. ks. Stanisława Musiała

Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
zostali laureatami Nagrody im. ks. Stanisława Musiała 

Członkowie Kapituły Nagrody i członkowie Stowarzyszenia Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze", które jest inicjatorem Nagrody nagrodziło Tomasza Pietrasiewicza i zespół Ośrodka w kategorii "za inicjatywy społeczne promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski".

W ubiegłych latach laureatami Nagrody im. ks. Musiała byli: prof. Jan Błoński, Miasto Chmielnik, prof. Joanna Tokarska-Bakir, Bogdan Białek.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w dniu 4 marca (piątek) 2011 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie o godz. 12.00.

Uroczystość poprzedziła sesja popularnonaukowa pt. "Dzieje Żydów w Krakowie".

 

>>> czytaj tekst laudacji