Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nagroda Honorowa Kapituły Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" za rok 2000.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" otrzymał Nagrodę Honorową Kapituły Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za rok 2000.
W dniu 9 marca 2001 roku Kapituła Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury wyróżniła Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" Nagrodą Honorową, przyznawaną za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie promocji kultury.