Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nagroda Honorowa Fundacji Kultury (Akademii Małych Ojczyzn) dla Tomasza Pietrasiewicza.

Akademia Małych Ojczyzn przyznała nagrodę Tomaszowi Pietrasiewiczowi.

Fundacja Kultury przyznała Nagrodę Honorową Tomaszowie Pietrasiewiczowi w ramach projektu "Małe Ojczyzny - tradycja dla przyszłości". Koordynująca program Akademia Małych Ojczyzn, co roku ogłasza ogólnopolski konkurs na najciekawsze projekty rozwoju kulturowego i społecznego społeczności lokalnych, które uważają się za małe ojczyzny. W roku 1995 jednym z laureatów nagrody został Tomasz Pietrasiewicz.


Czytaj więcej o Tomaszu Pietrasiewiczu