Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nagroda Artystyczna miasta Lublin dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w 1993 roku.

Teatr NN został uhonorowany Nagrodą Artystyczną miasta Lublina.

Dnia 27 maja 1994 roku Teatr NN otrzymał Nagrodę Artystyczną miasta Lublina, jako pierwszy jej laureat (została ustanowiona 10 marca 1994).
Nagroda Artystyczna Miasta Lublina przyznawana jest za dokonania artystyczne, w szczególności w dziedzinach: teatru, muzyki, sztuk plastycznych, filmu, radia i telewizji, literatury, fotografiki, sztuki ludowej, krytyki artystycznej, architektury oraz tańca i baletu