Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nagranie relacji mówionych - Ludwik Wiśniewski.

Zbieranie relacji mówionych.
Nagranie relacji ojca Ludwika Wiśniewskiego, dominikanina, duchowego przywódcy lubelskiej opozycji w latach 70 XX w., zdjęcia do filmu poświęconego ojcu Ludwikowi.

O. Marian Ludwik Wiśniewski
Ur. 25 października 1936 w Skierbieszowie k./ Zamościa. W 1952 wstąpił do zakonu dominikanów, w 1961 otrzymał święcenia kapłańskie. 1966 – 68 studiował teologię dogmatyczną na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1972 zainicjował ruch w obronie życia nienarodzonych „Troska o Życie”. Duszpasterz akademicki 1963 – 66 i 1968 – 72 w Gdańsku, 1972 – 81 w Lublinie, 1981 – 88 we Wrocławiu, 1988 – 90 w Krakowie. Od 1977 uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). 1990 – 96 pracował przy kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sankt Petersburgu. Po powrocie przebywał w Ustroniu Śląskim, Małem Cichem k. Zakopanego, od 1999 mieszka w Szczecinie.