Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nagła wyspa. Herbert 2019

Wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta

W sierpniu 2019 na placu Litewskim w Lublinie można było oglądać plenerową wystawę wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta. Wystawę – zatytułowaną „Nagła wyspa. Herbert 2019” – przygotowała Fundacja im. Zbigniewa Herberta, we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Zbigniew Herbert pisał nie tylko wiersze i eseje, ale także rysował. Pozostawił prawie 300 szkicowników przechowywanych obecnie w Archiwum Herberta w Bibliotece Narodowej. Na wystawie zaprezentowany został wybór kilkunastu rysunków i dziesięciu wierszy poety. W warstwie tekstowej ekspozycja była dwujęzyczna – wiersze Herberta i wprowadzenie do wystawy przełożyła na angielski Alissa Valles (amerykańska poetka i tłumaczka polskiej poezji).

„Zbigniew Herbert miał dar patrzenia na świat przenikliwie i czule. Wystawą jego wierszy i rysunków chcemy o tym przypominać i jednocześnie chcemy zachęcać do podążania za spojrzeniem poety. Pierwszą wersję wystawy prezentowaliśmy w sierpniu zeszłego roku w galerii plenerowej Łazienek Królewskich w Warszawie. Teraz wiersze i rysunki Herberta pojawią się na placu Litewskim w Lublinie. W ten sposób to, co nam pokazał i pozostawił Herbert, raz jeszcze zagości w centrum ważnego europejskiego miasta, w miejscu, w którym codzienność spotyka się z tym, co niecodzienne i świąteczne. Zapraszamy na spotkanie z Herbertem w samym sercu Lublina – miasta Unii Lubelskiej i Lubelskiego Lipca ‘80, ale też miasta poetów, zwłaszcza Czechowicza, który dla Herberta był bardzo ważny” – powiedziała Maria Dzieduszycka, Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

„Poezja Herberta jest wolnością słów, jest słowem właściwie użytym – warto przy niej obstawać. Zwłaszcza dziś, w świecie słów na posyłki, słów udręczonych i ogłupiałych, warto słuchać wierszy autora Napisu, warto wsłuchiwać się w ich słowa: wolne, odważne, brzmiące mocno i czysto, konieczne – jak oddech” – napisał we wprowadzeniu do wystawy prof. Paweł Próchniak, członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

Koncepcja wystawy oraz wybor i układ wierszy: Paweł Próchniak.

Projekt graficzny ekspozycji: Joanna Bizior.

Organizator wystawy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta.

Partnerzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Urząd Miasta Lublin i Biblioteka Narodowa.

Wystawę dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2019”.

Wystawa była eksponowana na placu Litewskim w dniach 5-30 sierpnia 2019 roku.

Wystawa "Nagła wyspa. Herbert 2019" w Lublinie. Fot. Joanna Zętar

Ekspozycji w przestrzeni miasta towarzyszyło spotkanie połączone z otwarciem wystawy

„Wieczór między wierszami”, które odbyło się 11 sierpnia 2019 roku na placu Litewskim.

W spotkaniu udział wzięli: Maria Dzieduszycka – prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta, Paweł Próchniak – historyk literatury i krytyk literacki, członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta, Marek Zagańczyk – pisarz, eseista, redaktor. Spotkanie poprowadziła Joanna Zętar.

"Wieczór między wierszami". Od prawej siedzą: Paweł Próchniak, Maria Dzieduszycka, Marek Zagańczyk, Joana Zętar. Fot. Marcin Butryn

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja katalogu wystawy, którego forma nawiązuje do notesów-szkicowników Zbigniewa Herberta oraz akcja „Podaruj wiersz” i działanie w przestrzeni miasta zatytułowane „Rozsypana antologia”.

Akcja „Podaruj wiersz”

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił. Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla tej akcji.
Udział w niej polega na wybraniu wiersza dla konkretnej osoby, przepisaniu go odręcznie na przygotowanej karcie papeterii, a następnie podarowaniu tego przepisanego wiersza wybranej osobie.

Więcej o akcji „Podaruj wiersz”:

http://www.fundacjaherberta.com/aktualnosci/item/566-przepisz-podaruj-29-maja-1-pazdziernika-2019

W dniu 11 sierpnia uczestnicy akcji „Podaruj wiersz” przepisywali wiersze Zbigniewa Herberta dla Fundacji „Projekt Starsi" z Warszawy oraz dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Kalina" w Lublinie.

Akcja "Podaruj wiersz" w Lublinie, w dniu 11 sierpnia 2019 roku. Fot. Marcin Butryn

W dniach 5 do 30 sierpnia 2019 roku w Domu Słów była ponownie eksponowana wystawa „Nagła wyspa: Herbert 2019”, która po raz pierwszy była prezentowana w tym miejscu podczas tegorocznego Festiwalu Miasto Poezji.

http://teatrnn.pl/miastopoezji/wystawa-wierszy-i-rysunkow-herberta/

Ponadto wiersz Zbigniewa Herberta „Tkanina” został umieszczony na podstopnicach schodów w Zaułku Władysława Panasa.

Wystawa "Nagła wyspa. Herbert 2019" była działaniem zrealizowanym przez działającą przy Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" Pracownię Antropologii Słowa.

>>> informacja o wystawie na stronie Pracowni Antopologii Słowa.

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Wystawa „Nagła wyspa. Herbert 2019”

Wystawa „Nagła Wyspa – Herbert 2019” będzie okazją do poznania twórczości poety

„Nagła wyspa. Herbert 2019” w środku miasta. Wystawa łącząca dzieła Herberta

Nagła wyspa

Poezja Zbigniewa Herberta w sercu miasta. Niezwykła wystawa Teatru NN

10 wierszy z rysunkami Zbigniewa Herberta zobaczymy na placu Litewskim

Joanna Zętar: Przed nami niecodzienna wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta

Joanna Zętar: Przed nami niecodzienna wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta

Wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta na pl. Litewskim

Wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta w Lublinie

"Wieczór między wierszami" na placu Litewskim w Lublinie

„Nagła wyspa. Herbert 2019”: wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta

„Nagła wyspa. Herbert 2019”. Zaproszenie na lubelską wystawę

Joanna Zętar z Ośrodka Brama Grodzka (Grodzka Gate) - Teatr NN zaprasza na plac Litewski w Lublinie na wystawę
"Nagła wyspa. Herbert 2019"

Zatrzymaj się i obcuj ze sztuką. Twórczość Herberta na wyciągnięcie ręki

Zobacz, co słychać 1 sierpnia 2019

Poranek "Między Wisłą a Bugiem" 5 sierpnia 2019

Panorama Lubelska 5 sierpnia 2019, g. 18.30

"Nagła wyspa. Herbert 2019". Wystawa na pl. Litewskim

Nagła wyspa. Herbert 2019: wystawa wierszy i rysunków

Lublin. Poezja Zbigniewa Herberta w Teatrze NN

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe