Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Na brzegu, co sam tkwi w bezkresie..." - wystawa fotografii Michała Jelińskiego

wystawa fotografii w Galerii NN

Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" w Lublinie
Pracownia fotografii/Galeria NN

zaprasza

Michał Jeliński
"Na brzegu, co sam tkwi w bezkresie..."

wernisaż
Galeria NN ul. Grodzka 34
16.08.12. (czwartek) godz. 17.00


Czarno – białe, wielkoformatowe fotografie Michała Jelińskiego pozornie przedstawiają fragmenty krajobrazu, w istocie będąc fotograficznymi ekwiwalentami wewnętrznego przeżycia, wrażliwości i emocji zrodzonych z uważnego współbycia z naturą. Dzięki technice systemu strefowego i precyzyjnemu sterowaniu odcieniami szarości, Jeliński zdołał utrwalić niewidoczną, pomijaną na co dzień warstwę rzeczywistości, którą odbiorca może odczytywać i interpretować przez pryzmat własnej wrażliwości.
Agnieszka Szczepaniak


Wystawę można oglądać do 06.09.12. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00 bądź w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kontakt: Marcin Sudziński
Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN
tel. (081) 532 58 67
[email protected]