Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Msza św. w intencji Józefa Czechowicza

9 września 1999 roku w bazylice oo. Dominikanów odbyła się uroczysta msza za Józefa Czechowicza.

W 60 rocznicę tragicznej śmierci Józefa Czechowicza w kościele oo. Dominikanów odprawiona została uroczysta msza święta, celebrowana przez ks. Alfreda Wierzbickiego z homilią o. Wacława Oszajcy. Oprawę muzyczną stanowił chór "La Musica" występujący pod dyrekcją Zdzisława Ohara.

"Elegię" J.Czechowicza  odczytał Henryk Sobiechart.

 

Pracownicy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" wraz z przedstawicielami wydawnictwa "Norbertinum" przed mszą złożyli kwiaty na grobie Józefa Czechowicza na ulicy Lipowej.