Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Wiersza

W ramach V edycji Festiwalu "Miasto Poezji" odbyło się wydarzenie "Misterium Wiersza". Było to spotkanie z laureatami nagrody "Kamień" - nagrody przyznawanej corocznie podczas Festiwalu. W trakcie spotkania swoje wiersze czytali: Julia Hartwig, Ryszard KrynickiPiotr MatywieckiTomasz Różycki. Spotkanie poprowadził Paweł Próchniak.

 

 

MISTERIUM WIERSZA
(idea)

 
Miasto Poezji wzięło się z poczucia, że spotkanie z poezją nie tylko na nowo stwarza świat (i miasto), ale jest też świętem. Piąta edycja Miasta Poezji jest małym jubileuszem – świętem święta. W naszym odczuciu jest to dobry moment, żeby raz jeszcze zaprosić do wspólnego świętowania dotychczasowych laureatów "Kamienia". 
 
Nagroda "Kamień" w tym roku nie zostanie przyznana, w to miejsce chcielibyśmy przeprowadzić "Misterium wiersza" – spotkanie z udziałem wszystkich laureatów „Kamienia” z ubiegłych lat: Julii Hartwig, Ryszarda Krynickiego, Piotra Matywieckiego i Tomasza Różyckiego. 
 
Główną i najważniejszą częścią "Misterium" będą wiersze czytane przez poetów w trzech odsłonach. Każdą z odsłon poprzedzą krótkie uwagi oświetlające kolejno trzy aspekty tajemnicy wiersza i zarazem trzy obszary spotkania poezji z tajemnicą. 
 
Pierwsza odsłona dotyczyć będzie tajemnicy ciągłości poezji – poezji jako echa biegnącego przez czas, jako pamięci; oraz tajemnicy wiersza, jako słowa właściwie użytego, jako uważności, skupienia, udzielenia głosu czemuś, co poza wierszem jest nieme. 
 
Kolejna odsłona mówić będzie o spotkaniu poezji ze złem, z cierpieniem, nieprawością, grozą, a także o wejrzeniu poezji w rozpacz i ciemność, o zstąpieniu wierszem do otchłani. 
 
W trzeciej odsłonie wskazane zostaną momenty, kiedy wiersz jest dotknięciem sensu, ocala, wydobywa z nieistnienia, kiedy staje się obecnością, kiedy jest uobecnieniem – pamięci, istnienia, nadziei.
 
Paweł Próchniak
 
 
 
 
"Misterium Wiersza" było spotkaniem z laureatami nagrody "Kamień". Jest to nagroda przyznawana corocznie podczas Festiwalu "Miasto Poezji". W trakcie spotkania swoje wiersze czytali dotychczasowi jej laureaci: Julia Hartwig, Ryszard Krynicki, Piotr Matywiecki i Tomasz Różycki.
 
Najważniejsze w "Misterium Wiersza" było czytanie wierszy. Czytanie odbywało się w trzech tematycznych zestawach, w których wszyscy poeci odczytywali wybrane przez siebie utwory. Wiersze korespondowały z kwestami wyznaczonymi przez prowadzącego, oscylowały wokół tematów: tajemnicy ciągłości poezji; spotkania poezji ze złem; momentów, kiedy wiersz jest dotknięciem sensu.
Każdą z tur czytania poprzedzało krótkie wprowadzenie przygotowane przez poprowadzącego spotkanie Pawła Próchniaka. Uwagi jakimi poprzedzono kolejne tury czytania, dotyczyły aspektów tajemnicy wiersza i obszarów spotkania poezji z tajemnicą.
 

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe