Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Światła i Ciemności. Upamiętnienie likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.03.2021)

Misterium Światła i Ciemności. Upamiętnienie likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.03.2021)

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku niemieckie władze okupacyjne rozpoczęły likwidację getta na lubelskim Podzamczu. Tej nocy pierwsza, licząca 1,4 tys. osób, grupa została deportowana do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam ponad 28 tys. żydowskich kobiet, dzieci i mężczyzn. Datę 16 marca uznaje się za początek akcji „Reinhardt" – Zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

Aby upamiętnić lubelskie ofiary Zagłady, corocznie 16 marca Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie realizuje Misterium Światła i Ciemności. Rozpoczyna się ono w godzinach wieczornych w Bramie Grodzkiej odczytywaniem sporządzonej w 1942 roku listy nazwisk Żydów przebywających w getcie na Majdanie Tatarskim w Lublinie.

W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 wydarzenie zostało przeniesione do przestrzeni internetu.

Misterium Światła i CiemnościBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Co roku punktem kulminacyjnym wydarzenia jest wygaszenie oświetlenia na Podzamczu – terenie byłej dzielnicy żydowskiej. W ciemności świeci się tylko jedno światło. Jest to ostatnia ocalała lampa z miasta żydowskiego. Po drugiej stronie Bramy Grodzkiej, na Starym Mieście, które było kiedyś dzielnicą chrześcijańską światło wciąż się pali. Po obu stronach Bramy Grodzkiej powstają dwie symboliczne przestrzenie – światła i ciemności.

HarmonogramBezpośredni odnośnik do tego akapitu

W związku z sytuacją epidemiczną we wtorek 16 marca 2021 r. od 18.00 do 18:30 odbędzie się spotkanie on-line, podczas którego odczytywane będą nazwiska osób z ostatniego spisu mieszkańców getta.

O godz. 18:30 na terenie byłej dzielnicy żydowskiej zostanie wygaszone oświetlenie.

Osoby, które chciały włączyć się w proces czytania nazwisk z listy Żydów przebywających w getcie na Majdanie Tatarskim lub przeczytać nazwiska członków swoich rodzin z Lublina, którzy byli ofiarami Zagłady, prosimy o wcześniejszy kontakt. Z powodów technicznych liczba osób, które będą mogły włączyć się w proces czytania nazwisk jest ograniczona.

[EN]

The Mystery of Light and DarknessBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Commemoration of the Liquidation of Lublin's Podzamcze GhettoBezpośredni odnośnik do tego akapitu

On the night of March 16th/17th, 1942 the German occupying forces began the liquidation of the Podzamcze ghetto in Lublin. On that night, the first group of Jews were deported to the Bełżec death camp. By mid-April, 1942, more than 28,000 of Jewish women, children and men had been sent to Belzec from Lublin. March 16, 1942 is considered the beginning of Operation Reinhard—the extermination of Jewish people in the General Government area.

To commemorate the victims from Lublin, every year the Grodzka Gate – NN Theatre Centre in Lublin performs the Mystery of Light and Darkness. We start the Mystery in the evening, at Grodzka Gate, by gathering and reading the names of hundreds of former inhabitants of the Jewish quarter, who were displaced to Majdan Tatarski—the residual ghetto—whose names were put on a list in 1942.

Every year the culminating point of this event is a blackout of the entire Podzamcze area— the former site of the Jewish quarter. Only one lamp shines in the darkness. This is the sole lamp saved from the Jewish town, the "Lamp of Memory" which burns 24 hours a day in memory of the Jews of Lublin. On the other side of the Grodzka Gate, in the Old City, which once was the Christian quarter, the lights remain on. In this way, each side of the Gate becomes its own space, very different from the other—a space of light and a space of darkness.

Due to the pandemic, on March 16th, 2021 we will conduct The Mystery of Light and Darkness on-line, during which names of people who were in the Majdan Tatarski ghetto will be read.

The time of the Mystery of MemoryBezpośredni odnośnik do tego akapitu

  • from 6.00 p.m. to 6:30 p.m. (Lublin / Poland)
  • from 7.00 p.m. to 7:30 p.m. (Tel Aviv / Israel)
  • from 13.00 p.m. to 13:30 p.m. (New York / USA)
  • from 10.00 a.m. to 10.30 a.m. (Los Angeles / USA)

If you would like to join the process of reading the names of Jews in the Majdan Tatarski ghetto or read the names of your family members from Lublin who were victims of the Holocaust, please contact us in advance. If you have any questions, please contact us at the above e-mail address. For technical reasons the number of people who will be able to join the process of reading names is limited. 

 

לובלינאים יקרים וחברי עמותת יוצאי לובלין וסביבותיה לדורותיהם,

בלילה שבין ה-16 וה-17 במרץ 1942 החל חיסול הגטו היהודי בלובלין. עד אמצע אפריל נשלחו כ-28000 נשים גברים וטף אל מותם במחנה המוות בלזץ'. תאריך זה נחשב לפתיחתו של מבצע ריינהארד להשמדת יהודי הגנרל-גוברנמן.

מידי שנה ב-16.3 לפני רדת החשיכה מקיים תיאטרון NN את טקס הזכרון המסורתי "תעלומת האור והחושך". הטקס מתחיל בשער גרודצקה בהקראת מאות שמות של תושבי לובלין היהודים המופיעים ברשימה של אותם אלה שנשלחו לגטו מיידן טטארסקי.

רגע השיא בטקס מתרחש כאשר מכבים את אורות האזור שסביב המצודה היכן שהיתה "העיר היהודית" של לובלין. רק פנס רחוב אחד ששרד מאז ונקרא "מנורת הזיכרון" נשאר דולק כנר זיכרון . צידו השני של שער גרודצקה היכן שהיתה העיר הנוצרית נשאר מואר. וכך, זה לצד זה שוררת החשיכה ולצידה בניגוד מוחלט האור.

השנה, בעקבות מגיפת הקורונה טקס הקראת השמות יתקיים באופן וירטואלי (ב"זום") ביום ג' 16 במרץ בין השעות 19.00- 19.30 שעון ישראל.

אנו פונים לכל מי שמעוניין לקחת חלק בהקראת השמות מתוך רשימת "מיידן טטארסקי" או להקריא את שמות בני משפחתם הלובלינאים שהושמדו בשואה ליצור איתנו קשר במייל לכתובת.

בפנייתכם במייל אנא ציינו את המספר המשוער של קרובים שתבקשו להעלות את זיכרם.

מסיבות טכניות מספר המשתתפים בהקראת השמות מוגבל. אנא פנו בהקדם. לשאלות נוספות אנא פנו לכתובת המייל המצויינת למעלה.

ההשתתפות בטקס אינה מותנית בהקראת שמות וכולם מוזמנים.

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

Kategorie