Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Światła i Ciemności. Upamiętnienie likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu / The Mystery of Light and Darkness. Commemoration of the Liquidation of Lublin's Podzamcze Ghetto (16.03.2022)

Misterium Światła i Ciemności
Misterium Światła i Ciemności (Autor: Schwartz, Tal)

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku niemieckie władze okupacyjne rozpoczęły likwidację getta na lubelskim Podzamczu. Tej nocy pierwsza, licząca 1,4 tys. osób, grupa została deportowana do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam ponad 28 tys. żydowskich kobiet, dzieci i mężczyzn. Datę 16 marca uznaje się za początek akcji „Reinhardt" – Zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

For English scroll down

Misterium Światła i CiemnościBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Aby upamiętnić lubelskie ofiary Zagłady, corocznie, od 2001 roku, w dniu 16 marca Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie realizuje Misterium Światła i Ciemności. Rozpoczyna się ono w godzinach wieczornych w Bramie Grodzkiej odczytywaniem sporządzonej w 1942 roku listy nazwisk Żydów przebywających w getcie na Majdanie Tatarskim w Lublinie.

Co roku punktem kulminacyjnym wydarzenia jest wygaszenie oświetlenia na Podzamczu – terenie byłej dzielnicy żydowskiej. W ciemności świeci się tylko jedno światło. Jest to ostatnia ocalała lampa z miasta żydowskiego. Po drugiej stronie Bramy Grodzkiej, na Starym Mieście, które było kiedyś dzielnicą chrześcijańską światło wciąż się pali. Po obu stronach Bramy Grodzkiej powstają dwie symboliczne przestrzenie – światła i ciemności.

W 2022 roku Misterium Światła i Ciemności odbyło się w ramach obchodów 80. rocznicy akcji "Reinhardt". Misterium miało miejsce w Bramie Grodzkiej, gdzie zgromadzeni uczestnicy, a także osoby biorące udział zdalnie odczytali nazwiska z listy Żydów przebywających w getcie na Majdanie Tatarskim oraz nazwiska członków swoich rodzin z Lublina, którzy byli ofiarami Zagłady. O godz. 18.30 na terenie byłej dzielnicy żydowskiej zostało wygaszone oświetlenie. 

W wydarzeniu w Bramie Grodzkiej wzięli udział m.in. Yacov Livne - ambasador Państwa Izrael w Polsce, Andreas Stadler - ambasador Republiki Austrii w Polsce, Piotr Majchrzak - Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie, Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin. 

Wydarzenie było transmitowane w Internecie.

Galeria zdjęćBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[EN]

March 16th, 2022. The Mystery of Light and Darkness. Commemoration of the Liquidation of Lublin's Podzamcze GhettoBezpośredni odnośnik do tego akapitu

On the night of March 16th/17th, 1942 the German occupying forces began the liquidation of the Podzamcze ghetto in Lublin. On that night, the first group of Jews were deported to the Bełżec death camp. By mid-April, 1942, more than 28,000 Jewish women, children and men had been sent to Belzec from Lublin. March 16, 1942 is considered the beginning of Operation Reinhard—the German plan to murder the Jews of the General Government.

To commemorate the victims from Lublin, every year the Grodzka Gate–NN Theatre Centre in Lublin organizes the Mystery of Light and Darkness. We start the Mystery in the late afternoon, at the Grodzka Gate, by gathering and reading the names of hundreds of former inhabitants of the Jewish quarter, who were displaced to Majdan Tatarski—the residual ghetto—whose names were put on a list in 1942.

Every year the culminating point of this event is a blackout of the entire Podzamcze area— the former site of the Jewish quarter. Only one lamp shines in the darkness. This is the sole lamp saved from the Jewish town, the "Lamp of Memory," which burns 24 hours a day in memory of the Jews of Lublin. On the other side of the Grodzka Gate, in the Old Town, which once was the Christian quarter, the lights remain on. In this way, each side of the Gate becomes its own space, very different from the other—a space of light and a space of darkness.

In 2022, the Mystery of Light and Darkness was held as part of the 80th anniversary of Operation Reinhard. The mystery play took place at the Grodzka Gate, where the gathered participants, as well as those taking part, remotely read the names from the list of Jews living in the ghetto in Majdan Tatarski and the names of their family members from Lublin who were victims of the Holocaust. At. 6.30 p.m. in the former Jewish district, the lighting was turned off.

The event at Brama Grodzka was attended, among others, by Yacov Livne - the ambassador of the State of Israel in Poland, Andreas Stadler - the ambassador of the Republic of Austria in Poland, Piotr Majchrzak - the Honorary Consul of the Republic of Austria in Lublin, Krzysztof Żuk - the President of the City of Lublin.

The event was broadcast on the Internet.

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Misterium Światła i Ciemności w 80. rocznicę akcji "Reinhardt". W czwartek ważna debata

Misterium Światła i Ciemności. Upamiętnienie likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

UM Lublin: Misterium Światła i Ciemności. Upamiętnienie likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Kategorie