Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

LISTY DO GETTA
 

60. rocznica rozpoczęcia likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

 

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy, liczący 1,4 tys. osób transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam ponad 26 tys. Żydów. Datę 16 marca uznaje się za początek Akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

 


 


Misterium „Światła i Ciemności” upamiętnia kolejne rocznice zagłady lubelskiego getta (16 marca 1942 r.). Misterium rozpoczyna się w godzinach wieczornych odczytywaniem w Bramie Grodzkiej setek nazwisk przedwojennych mieszkańców dzielnicy żydowskiej.

Centralnym punktem misterium było odmówienie Kadisz - żydowskiej modlitwy żałobnej.

Wtedy też, w przestrzeni gdzie było kiedyś miasto żydowskie, gaśnie światło. Po stronie Bramy, gdzie znajduje się Stare Miasto - światło wciąż się pali i trwa zwyczajne, codzienne życie. Brama Grodzka staje się na krótko Bramą pomiędzy Światłem i Ciemnością. W tej ciemności pali się tylko jedna lampa. Jest to ostatnia, ocalona lampa z miasta żydowskiego„Latarnia pamięci”.
 

16 marca 2002 roku odbyła się II edycja "Listów do Getta"
Z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” wysłano kilkadziesiąt listów na przypadkowo wybrane, nieistniejące już adresy przedwojennego miasta żydowskiego – do jego nieżyjących mieszkańców. Listy nie mogły dotrzeć do adresatów – wracały z urzędowymi adnotacjami: „adresat nieznany”, „nie ma takiego adresu”.  Poprzez takie działanie chcieliśmy dotknąć pustki, jaka powstała po mieście żydowskim.

 

 

MEDIA O WYDARZENIU

 

Zobacz tutaj:

http://teatrnn.pl/kalendarium/node/2378/75_rocznica_likwidacji_getta_na_podzamczu_w_lublinie_16_03_2017

 

 

 

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe