Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (17.3.2014) 

MISTERIUM ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI
 
72. rocznica rozpoczęcia likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu
W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy, liczący 1,4 tys. osób, transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam ponad 26 tys. Żydów. Datę 16 marca uznaje się za początek Akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.
 
 
Aby upamiętnić 72. rocznicę tych wydarzeń Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" zaprosił młodzież i nauczycieli z lubelskich szkół oraz mieszkańców miasta do udziału w Misterium Światła i Ciemności, symbolicznym upamiętnieniu ofiar Zagłady.
 
 
PROGRAM WYDARZENIA:
 
17.30 - Odczytanie fragmentu listy zawierającej około 4,5 tys. nazwisk mieszkańców getta.
18.15 - 18.30 - Wygaszenie świateł na terenie nieistniejącej dzielnicy żydowskiej.
 
Od 3 do 14 marca 2014 w Ośrodku odbywały się warsztaty edukacyjne przygotowujące młodzież do wzięcia udziału w Misterium, połączone ze zwiedzaniem wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca” (1,5 godz.).
 
 
Szkoły, które wzięły udział w wydarzeniu:
 
Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
VII LO im. M. Konopnickiej
ZS nr 1 im. Wł. Grabskiego
Zespoł Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach
 
 
Serdecznie dziękujemy.
 
 
 
Informacje:
Bartosz Gajdzik
tel. (81) 532 58 67

 

 

 

 

MEDIA O WYDARZENIU:

Lublin. Obchody 72. rocznicy likwidacji getta
http://wyborcza.pl/1,91446,15639290,Lublin__Obchody_72__rocznicy_likwidacji_getta.html

 

Lublin: obchody 72. rocznicy likwidacji getta
http://wiadomosci.onet.pl/lublin/lublin-obchody-72-rocznicy-likwidacji-getta/xpjys

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe