Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.3.2020)

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.3.2020)

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy, liczący 1,4 tys. osób transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam około 28 tys. Żydów. Datę 16 marca uznaje się za początek akcji „Reinhardt" – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

Aby upamiętnić 78. rocznicę tych wydarzeń Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" zaprosił  młodzież szkolną wraz z nauczycielami oraz mieszkańców miasta do udziału w Misterium Światła i Ciemności, symbolicznym upamiętnieniu ofiar Zagłady.

W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 wydarzenie zostało przeniesione do przestrzeni internetu.

ZaproszenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Aby upamiętnić 78. rocznicę rozpoczęcia likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" zaprasza młodzież szkolną wraz z nauczycielami oraz mieszkańców miasta do udziału w Misterium Światła i Ciemności, symbolicznym upamiętnieniu ofiar Zagłady.

Program wydarzeniaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

18.00–18.30 – Odczytanie fragmentu listy zawierającej około 4,5 tys. nazwisk mieszkańców getta

18.30–18.45 – Wygaszenie świateł na terenie nieistniejącej dzielnicy żydowskiej

Warsztaty i wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca"Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Od 2 do 13 marca 2020 r. oferujemy bezpłatne warsztaty edukacyjne przygotowujące młodzież do wzięcia udziału w Misterium, połączone ze zwiedzaniem wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca” (całość: 1,5 godz.). Warsztaty przeznaczone są dla uczniów i uczennic 7–8 klas szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich.

Szkoły zainteresowane udziałem w Misterium Światła i Ciemności oraz w warsztatach przygotowujących prosimy o kontakt do dnia 28 lutego 2020 roku. Liczba grup warsztatowych jest ograniczona.

Wydarzenia towarzyszące Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

16.03.2020 – Rozmowa wokół książki "Akcja "Reinhardt". Historia i upamiętnienie"

17.03.2020 – Dyskusja "Lublin: Miejsce Pamięci (o akcji "Reinhardt")"

KoordynacjaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Bartosz Gajdzik

InformacjeBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

Powiązane wydarzenia

Kategorie

Słowa kluczowe