Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.3.2015)


MISTERIUM ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI 
UPAMIĘTNIENIE LIKWIDACJI GETTA NA PODZAMCZU
 
 
W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy, liczący 1,4 tys. osób, transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam około 28 tys. Żydów. Datę 16 marca uznaje się za początek Akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.
 
Aby upamiętnić 73. rocznicę tych wydarzeń Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" zaprosił młodzież i nauczycieli z lubelskich szkół oraz mieszkańców miasta do udziału w Misterium Światła i Ciemności, symbolicznym upamiętnieniu ofiar Zagłady.

 

Wieczorem 16 marca 2015 (poniedziałek) od godz. 17.30 pod Bramą Grodzką został odczytany fragment listy zawierającej około 4,5 tys. nazwisk mieszkańców getta. Kulminacja wydarzenia nastąpiła o godz. 18.15, kiedy na krótki czas wygaszone zostały światła na terenie nieistniejącej dzielnicy żydowskiej.
 
Od 9 do 13 marca 2015 w Ośrodku odbyły się warsztaty edukacyjne przygotowujące młodzież do wzięcia udziału w Misterium, połaczone ze zwiedzaniem wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca” (1,5 godz.).
 


PROGRAM WYDARZENIA:
 
17.30 - Odczytanie fragmentu listy zawierającej około 4,5 tys. nazwisk mieszkańców getta.
18.15 - 18.30 - Wygaszenie świateł na terenie nieistniejącej dzielnicy żydowskiej.
 
 
 
Szkoły, które wzięły udział w wydarzeniu to m.in:

Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lublinie
IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
ZS nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Vettetów w Lublinie
Zespoł Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach
 
 
Serdecznie dziękujemy.

 
Informacje:
Bartosz Gajdzik
tel. (81) 532 58 67

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe