Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.3.2012)

70. ROCZNICA LIKWIDACJI LUBELSKIEGO GETTA

MISTERIUM ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI

 

 

16 marca 2012 roku przypadła 70. rocznica likwidacji lubelskiego getta oraz początku Akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Tego dnia Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" zaprasił młodzież z lubelskich szkół do udziału w Misterium Światła i Ciemności, symbolicznym upamiętnieniu ofiar Holokaustu.

Przez cały dzień (od godz. 10.00 do 18.15) na Placu Zamkowym odczytywane były nazwiska mieszkańców getta w oparciu o zachowaną listę 4500 nazwisk. Kulminacja nastąpiła około godz.18.15, kiedy na krótki czas wygaszone zostały światła na terenie nieistniejącej dzielnicy żydowskiej.

Program uroczystości

10:00 – 18.30 – Plac Zamkowy
Całodzienne odczytywanie nazwisk z Księgi Wykazu Żydów, przebywających na terenie Majdanu Tatarskiego w 1942 r. Nazwiska były odczytywane przez uczniów lubelskich szkół oraz mieszkańców Lublina.
W działanie włączyła się także grupa przybyłych do Lublina w celu upamiętnienia 70. rocznicy Zagłady członków Ziomkostwa Lubelskiego w Izraelu. Odczytywali oni nazwiska ofiar ze swoich rodzin.

 

12:00 – UMCS, Instytut Muzyczny (spotkanie otwarte)
Spotkanie z kompozytorem Krzysztofem Pendereckim

 

17:00 – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Sala Czarna (spotkanie zamknięte)
Odtworzenie nagrań utworów „Brygada śmierci” oraz "Kadisz. Łódzkim Abramkom, którzy chcieli żyć. Polakom, którzy ratowali Żydów" Krzysztofa Pendereckiego w obecności Kompozytora.
Na spotkanie zostało zaproszonych 70 osób. Po wysłuchaniu utworów Krzysztofa Pendereckiego goście wzięli udział w Misterium Światła i Ciemności, które odbyło się na Placu Zamkowym.

 

18.15 – 18:30 – Plac Zamkowy
MISTERIUM ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI
W przestrzeni, gdzie było kiedyś miasto żydowskie, zgasło światło. Po stronie Bramy, gdzie znajduje się Stare Miasto – światło wciąż się paliło i trwało zwyczajne, codzienne życie. Brama Grodzka stała się na krótki czas Bramą pomiędzy Światłem i Ciemnością.
W tej ciemności paliła się tylko jedna lampa. Była to ostatnia, ocalona lampa z miasta żydowskiego – „Lampa pamięci”.

 

OBCHODY 70. ROCZNICY LIKWIDACJI LUBELSKIEGO GETTA >>

MISTERIUM OCALONE LOSY - 17 MARCA 2012 >>

 

Szkoły, które wzięły udział w wydarzeniu:

Gimnazjum nr 3

Gimnazjum nr 8 im. G. Chrostowskiej

Gimnazjum nr 9 im. cc. majora H. Dekutowskiego ps. "Zapora"

Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza

Prywatne Gimnazjum im. I. Paderewskiego

Śródziemnomorskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

 

II LO im. Hetmana Zamoyskiego

III LO im. Unii Lubelskiej

IV LO im. S. Sempołowskiej

V LO im. M. Słodowskiej-Curie

VII LO im. M. Konopnickiej

VIII LO im. Z. Nałkowskiej

IX LO im. M. Kopernika

XVII LO Specjalne dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących

XVIII LO

XX LO im. Orląt Lwowskich

XXVII LO

ZS nr 1 im. Wł. Grabskiego

ZS nr 5 im. Jana Pawła II

ZS nr 10

ZSB im. E. Kwiatkowskiego

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. J. Czapskiego

 

Klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie

 

Serdecznie dziękujemy.

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe