Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.3.2011)

MISTERIUM PAMIĘCI "LUBLIN. PAMIĘĆ ZAGŁADY"

69. rocznica rozpoczęcia likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

 

16 marca 2011 odbyło się zorganizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” Misterium Pamięci „Lublin - Pamięć Zagłady”. Była to forma upamiętnienia kolejnej rocznicy początku likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu.

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się akcja likwidacji getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy transport liczący 1,4 tys. osób do obozu zagłady w Bełżcu, do którego wysłano do połowy kwietnia 1942 roku ponad 26 tys. Żydów. Datę tę uznaje się za początek "Akcji Reinhardt" czyli zagłady Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W związku z tą datą, od 2002 roku, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN" realizuje w przestrzeni dawnej dzielnicy żydowskiej Misterium "Światła i Ciemności" - symboliczne oddanie czci pamięci ofiar Holokaustu.

 

 

Misterium Pamięci "Lublin. Pamięć Zagłady"

 

Od godziny 17.00 na Placu Zamkowym były odczytywane nazwiska żydowskich mieszkańców Lublina, którzy zostali zamordowani w czasie Zagłady.

O godz. 18.15 zostały wygaszone wszystkie światła na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej. W tym samym momencie w odkrytych wcześniej studzienkach kanalizacyjnych pojawiły się smugi światła. Następnie rozpoczęło się wykonanie Oratorium „Pamięć Miejsca”. Jest to utwór muzyczny, którego warstwę dźwiękowo-muzyczną zbudowano w oparciu o  dźwięki i nagrania archiwalne związane z Zagładą (m. in. relacje świadków). Głównym elementem konstrukcyjnym Oratorium jest tekst libretta. Powstał on z fragmentów dziennika Idy Gliksztajn, opisującego Zagładę lubelskiego getta. Został on odczytany po polsku i hebrajsku przez Narratorów. Młodzież z lubelskich szkół oraz zaproszona specjalnie na tę okazję 500-osobowa grupa młodzieży z Izraela odczytała nazwiska mieszkańców nieistniejącego Miasta Żydowskiego.

Na koniec Misterium została zaśpiewana przez wszystkich jego uczestników piosenka „Cały świat to jeden wąski most” („Kol Haolam Kulo”).

W trakcie Misterium wszyscy jego uczestnicy trzymali zapalone lampki z polskim i hebrajskim tytułem Misterium:  „Lublin. Pamięć Zagłady” 16.03.2011.

 

The Mystery of Memory "Lublin. The Memory of Shoah"

 

 

Kontakt:
Witold Dąbrowski (081) 53 258 67

 

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe