Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.3.2011)

Misterium Pamięci "Lublin. Pamięć Zagłady"
Misterium Pamięci "Lublin. Pamięć Zagłady" (Autor: Puczkowa, Anna)

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy, liczący 1,4 tys. osób transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam około 28 tys. Żydów. Datę 16 marca uznaje się za początek akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

16 marca 2011 odbyło się zorganizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” Misterium Pamięci Lublin – Pamięć Zagłady. Była to forma upamiętnienia kolejnej rocznicy początku likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu.

Misterium Pamięci Lublin. Pamięć ZagładyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Światło i CiemnośćBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Na Placu Zamkowym były odczytywane nazwiska żydowskich mieszkańców Lublina, którzy zostali zamordowani w czasie Zagłady.

Na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej zostały wygaszone wszystkie światła. W tym samym momencie w odkrytych wcześniej studzienkach kanalizacyjnych pojawiły się smugi światła.

Oratorium „Pamięć Miejsca”Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Następnie rozpoczęło się wykonanie Oratorium „Pamięć Miejsca”. Jest to utwór muzyczny, którego warstwę dźwiękowo-muzyczną zbudowano w oparciu o  dźwięki i nagrania archiwalne związane z Zagładą (m.in. relacje świadków). Głównym elementem konstrukcyjnym Oratorium jest tekst libretta. Powstał on z fragmentów dziennika Idy Gliksztajn, opisującego zagładę lubelskiego getta. Został on odczytany po polsku i hebrajsku przez Narratorów.

Młodzież z lubelskich szkół oraz zaproszona specjalnie na tę okazję 500-osobowa grupa młodzieży z Izraela odczytała nazwiska mieszkańców nieistniejącego Miasta Żydowskiego.

Na koniec Misterium została zaśpiewana przez wszystkich jego uczestników piosenka „Cały świat to jeden wąski most” („Kol Haolam Kulo”).

W trakcie Misterium wszyscy jego uczestnicy trzymali zapalone lampki z polskim i hebrajskim tytułem Misterium: 

Lublin. Pamięć Zagłady 16.03.2011.

HarmonogramBezpośredni odnośnik do tego akapitu

17.00 – odczytywanie nazwisk żydowskich mieszkańców Lublina / Plac Zamkowy

18.15 – wygaszenie świateł na terenie byłej dzielnicy żydowskiej 

18.30 – Oratorium „Pamięć Miejsca”

KoordynacjaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Witold Dąbrowski

InformacjeBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe