Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.3.2007)

MISTERIUM ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI

65. rocznica rozpoczęcia likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

 

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy, liczący 1,4 tys. osób transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam ponad 26 tys. Żydów. Datę 16 marca uznaje się za początek Akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprosił mieszkańców Lublina do wzięcia udziału w działaniu, podczas którego przywołana została pamięć o żydowskich mieszkańcach przedwojennego miasta, którzy zamieszkiwali nieistniejące już ulice dzielnicy żydowskiej takie jak: Krawiecka, Jateczna czy Szeroka. Po likwidacji getta na Podzamczu część z nich została w połowie kwietnia 1942 roku przeniesiona do nowo utworzonego getta na Majdan Tatarskim.

 

W ramach wydarzenia młodzież z lubelskich szkół i mieszkańcy Lublina uczestniczyli w Misterium "Światła i Ciemności". W godzinach wieczornych odczytywali imiona i nazwiska mieszkańców getta na Podzamczu, przeniesionych na teren tak zwanego "idealnego getta" na Majdanie Tatarskim.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było wygaszenie na terenie byłej dzielnicy żydowskiej oświetlenia w godz. 18.30 – 19.00 i wysłuchanie kadisz - żydowskiej modlitwy żałobnej. Po obu stronach Bramy powstały dwie symboliczne przestrzenie – światła i ciemności. W ciemności paliła się tylko jedna lampa. Jest to ostatnia, ocalona lampa z miasta żydowskiego – „Lampa pamięci”.

 

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe