Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.3.2006)

MISTERIUM ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI

64. rocznica rozpoczęcia likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

 

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy, liczący 1,4 tys. osób transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam ponad 26 tys. Żydów. Datę 16 marca uznaje się za początek Akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

16 marca 1942 r. hitlerowcy rozpoczęli likwidację lubelskiego getta na Podzamczu. W ramach upamietnienia tej rocznicy zrealizowane zostało Misterium "Światła i Ciemności".

Od godz. 17.00 do godz. 17.30 przestrzeń wokół Bramy Grodzkiej wypełniały dźwięki nagranych wcześniej imion i nazwisk ponad czterech tysięcy żydowskich mieszkańców Lublina. Nazwiska te odczytywali uczniowie lubelskich szkół.

Od godz. 17.30 do godz. 18.00 nazwiska odczytane zostały "na żywo" przez uczniów i nauczycieli lubelskich szkół, a także przez wszystkich tych, którzy spontanicznie zechcieli się przyłączyć. Odczytano również wybrane nazwiska Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z regionu lubelskiego.

O godz. 18.00 odprawiona została żydowska modlitwa żałobna - kadisz, na terenie byłej dzielnicy żydowskiej zgasło światło, a po obu stronach Bramy Grodzkiej powstały dwie symboliczne przestrzenie - światła i ciemności, życia i śmierci. Ukoronowaniem przedsięwzięcia były zebrane w "Listach do Getta" refleksje uczniów na temat tragicznych wydarzeń II wojny światowej.

 

Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe