Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Pamięci "Ocalone Losy" - 5 listopada 2013

5 listopada 2013 roku o godzinie 12.00 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyło się wydarzenie artystyczne Misterium Pamięci "Ocalone Losy".

 

Była to kontynuacja Misterium zrealizowanego 17 marca 2012 roku w związku z 70. rocznicą rozpoczęcia Akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Wzięli w nim udział ocaleni z Zagłady Żydzi – mieszkańcy Lublina oraz ich potomkowie z Izraela, USA, Francji i Wielkiej Brytanii. Misterium Ocalone Losy 2013 jest formą upamiętnienia 70. rocznicy zakończenia Akcji Reinhardt w Lublinie, której ostatnim etapem była egzekucja ponad 18 000 żydowskich więźniów Majdanka 3 listopada 1943 w ramach Akcji Erntefest.

 

W tegorocznym Misterium wzięli udział Świadkowie Historii –  mieszkańcy miasta pamiętający okres niemieckiej okupacji i Zagładę ludności żydowskiej. To oni przekazali pamięć o tamtych wydarzeniach lubelskim licealistom. Uczestnikami Misterium Ocalone Losy 2013 byli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie.

 

W przestrzeni Ośrodka zostało przygotowanych kilkanaście miejsc, w których mieszkańcy miasta – świadkowie zagłady lubelskich Żydów opowiadali o wojennych wydarzeniach młodym ludziom. Każda z tych historii została zarejestrowana, aby po spisaniu i opracowaniu stać się częścią dokumentalnej książki “Misterium Pamięci Ocalone Losy”.

 

Podczas Misterium przestrzeń Ośrodka była otwarta dla tych wszystkich, którzy zechcieli tu wtedy przyjść. Misterium Ocalone Losy miało charakter parateatralnego działania z pogranicza teatru dokumentu. Był to też symboliczny akt przekazania Pamięci o dramatycznych wydarzeniach Zagłady młodemu pokoleniu.

 

 

kontakt:
Brama. Pracownia Edukacji i Animacji
[email protected]

 

 

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe