Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2014)

29 września to dzień Michała Archanioła, pierwszego historycznego patrona Lublina.

Misterium DzwonuUczciliśmy to wydarzenie uderzając w samo południe w dzwon św. Michała wiszący na Wieży Trynitarskiej. W ten sposób chcieliśmy przypomnieć o patronie miasta i nieistniejącej już dzisiaj świątyni jemu poświęconej, która przez wieki górowała nad miastem. 

 

Dziś fara już nie istnieje, została rozebrana w połowie XIX stulecia. Dzwon św. Michała, prawdopodobnie pochodzący z tego kościoła jest  jedną z niewielu pamiątek jakie zachowały się po tej świątyni.

 

Dzwon ten „ożył” w roku 2001, kiedy odzyskał serce i od tego czasu co roku, właśnie 29 września o godzinie 12.00 zawsze możemy usłyszeć jego bicie.

 

Także w tym roku każdy z mieszkańców Lublina oraz turystów ma okazję własnoręcznie wprawić dzwon w ruch, usłyszeć jego dźwięk i wspominając św. Michała, w głębi serca wypowiedzieć życzenie.


Z tegorocznym wydarzeniem wiązała się dodatkowa atrakcja. Uczestników Misterium Dzwonu, po wizycie na Wieży Trynitarskiej po Lubelskiej Trasie Podziemnej przewodnikiem był, jedyny raz w roku Michał Archanioł.


 

 

Organizatorzy:

Lubelska Trasa Podziemna (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) oraz Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej.

 

fot. Maria Kowalczyk

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Dzwon zabije w Wieży Trynitarskiej. Przypomni o Michale Archaniele

Przyjdź na Misterium Dzwonu w Wieży Trynitarskiej