Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2013)

29 września 2013 r. zapraszamy wszystkich chętnych na Wieżę Trynitarską do udziału w Misterium Dzwonu.

 

Jak co roku w dniu św. Michała, historycznego patrona naszego miasta, upamiętniliśmy nieistniejący już kościół parafialny stojący niegdyś na placu po Farze.

 

Od godziny 12.00 mieszkańcy Lublina mogli uczestniczyć w Misterium i uderzać w dzwon św. Michała.

Wejście na to wydarzenie było bezpłatne. 

 

Już po raz dwunasty przypomneliśmy w ten sposób o nieistniejącym kościele Św. Michała i nieco zapomnianym patronie miasta. O  pierwszym kościele  parafialnym, który istniał od XIV w. na codzień  przypomina  nam  rekonstrukcja obrysu murów świątyni na Placu po Farze. To zarazem najbardziej widoczny ślad po świątyni rozebranej w połowie XIX wieku.
 
To w tym miejscu w  2001 roku po raz pierwszy odbyło się Misterium Dzwonu. Wtedy to po wielu latach milczenia, po raz pierwszy dzwon zabrzmiał dzięki nowemu sercu przygotowanemu specjalnie na tę okazję. Dzwon to jedna z niewielu pamiątek, jakie pozostały po farze Św. Michała. Dlatego  od tamtego czasu, co roku staramy się przypominać mieszkańcom Lublina o  najbardziej okazałym kościele Starego Miasta i jego patronie.
 
29  września 2013 roku o 12.00 każdy mógł wprawić dzwon w ruch by posłyszeć jego przepiękny dźwięk unoszący się z Wieży Trynitarskiej.
 
Nasze wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Muzeum Archidiecezjalnym, które jest gospodarzem Wieży Trynitarskiej i na co dzień opiekuje się dzwonem Św. Michała.