Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2012)

W dniu 29 września 2012 roku Lubelska Trasa Podziemna zaprosiła Lublinian na Wieżę Trynitarską by w samo południe, punktualnie o godzinie 12.00 uderzyć w dzwon Św. Michała.

 
Po raz  jedenasty przypomnieliśmy w ten sposób o nieistniejącym  kościele Św. Michała i naszym nieco zapomnianym patronie miasta. O  pierwszym kościele  parafialnym, który istniał tam od XIV w. na codzień  przypomina  nam  rekonstrukcja obrysu murów świątyni na Placu po Farze.  To zarazem najbardziej widoczny ślad po świątyni rozebranej w połowie XIX wieku.
 
To w tym miejscu w  2001  po raz pierwszy odbyło się Misterium Dzwonu. Wtedy to po wielu latach milczenia, po raz pierwszy dzwon zabrzmiał dzięki nowemu sercu przygotowanemu specjalnie na tę okazję. Dzwon to jedna z niewielu pamiątek, jakie pozostały po farze Św. Michała. Dlatego  od tamtego czasu, co roku staramy się przypominać mieszkańcom Lublina o  najbardziej okazałym kościele Starego Miasta i jego patronie.
 
29  września 2012 roku o 12.00 każdy będzie mógł wprawić dzwon w ruch by posłyszeć jego przepiękny dźwięk unoszący się z Wieży Trynitarskiej.
 
Nasze wydarzenie organizujemy  wspólnie z Muzeum Archidiecezjalnym, które jest gospodarzem Wieży Trynitarskiej i na co dzień opiekuje się dzwonem Św. Michała.