Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2010-29.9.2010)

29 września 2010 roku odbyło się po raz piąty Misterium Dzwonu św. Michała. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Muzeum Archidiecezjalne zorganizowały wydarzenie w którym mogli uczestniczyć wszyscy Lublinianie.

Misterium Dzwonu jest wydarzeniem, które odbywa się co roku 29 września - w dniu dedykowanym Michałowi Archaniołowi, historycznemu patronowi miasta Lublina, a także dawnej lubelskiej Fary. Fara już dziś nie istnieje - została rozebrana w połowie XIX stulecia. Pozostał po niej pusty plac i rozproszone "pamiątki". Jedną z nich jest prawdopodobnie dzwon św. Michała przygarnięty przez mury Wieży Trynitarskiej. Dzwon ten, z powodu braku serca, trwał uśpiony aż do 29 września 2001 roku, kiedy - na Placu po Farze i w Wieży Trynitarskiej - odbyło się pierwsze Misterium Dzwonu. Wtedy dzwon otrzymał nowe, specjalnie na tę okazję odlane serce i zabrzmiał po raz pierwszy po wielu latach.
 
Kolejne Misteria Dzwonu są nawiązaniem i kontynuacją wydarzenia z 2001 roku. Ich niezmiennym elementem jest bicie w dzwon św. Michała. 29 września w samo południe, mieszkańcy Lublina są zaproszeni do przyjścia na Wieżę Trynitarską, by własnoręcznie poruszyć dzwon. Jego dźwięk unoszący się nad miastem ma przypominać o Michale Archaniele - dawnym patronie Lublina - i o kościele jemu poświęconym.
 
Misterium Dzwonu jest obchodzone wspólnie z Muzeum Archidiecezjalnym, które ma swoją siedzibę w Wieży Trynitarskiej i na co dzień opiekuje się dzwonem św. Michała.

W roku 2010 Misterium odbyło się już po raz piąty. Obok tradycyjnego uderzenia w dzwon o godzinie 12.00 towarzyszyły mu dodatkowe atrakcje.

09.30 (Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Sala Czarna) - pokaz tańców renesansowych w wykonaniu zespołu Belriquardo
10.10 (Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Sala Czarna) - Michał Archanioł opowiada Legendę o śnie Leszka Czarnego i powstaniu kościoła farnego
10.20/12.30 (Podziemia) - warsztat poświecony  Michałowi  Archaniołowi i kościołowi farnemu.
10.30 / 12.30 -  (Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Sala Czarna) warsztat dla dzieci poświęcony sposobom budowy świątyń średniowiecznych.
12.00 (Wieża Trynitarska) – uderzenie w dzwon przez uczestników wydarzenia