Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2009)

Kościół św. Michała Archanioła był jedną z najstarszych murowanych świątyń na Lubelszczyźnie. Został zbudowany w 2 poł. XIII wieku. Jego historia wiąże się ściśle z legendą, zgodnie z którą w 1282 roku Leszek Czarny w miejscu przyszłego kościoła pod wielkim dębem miał sen, w którym Michał Archanioł, wręczając mu ognisty miecz zapowiedział jego zwycięstwo nad Jadźwingami. I rzeczywiście tak się stało. Z wdzięczności za tę przepowiednię król ufundował kościół farny pod wezwaniem św. Michała. Kościół ten był w historii miasta jedną z najwazniejszych świątyń. Niestety w XVIII wieku zaczął popadać w ruinę i w 1856 roku rozebrano go. Przedmioty pochodzące z fary przekazano do innych kościołów.

Jeden z dzwonów z tego kościoła odlany w 1735 roku i noszący imię św. Michała ocalał. Znajduje się on obecnie w Wieży Trynitarskiej. Najprawdopodobniej został on zdjęty z dzwonnicy Fary około 1810 roku. Począwszy od tego momentu do dnia dzisiejszego milczał. Kościoła Farnego nie możemy przywrócić dziś miastu. Możemy natomiast przywrócić dźwięk jednego z dzwonów, które biły w tej świątyni. Jest to włąsnie dzwon św. Michała. Znajduje się na nim ornament przedtsawiający Archanioła Michała walczącego ze smokiem.

 

29 września jest dniem dedykowanym Michałowi Archaniołowi, historycznemu patronowi Lublina, a także dawnej Fary. Jedną z „pamiątek” po tym kościele jest prawdopodobnie dzwon przygarnięty przez mury Wieży Trynitarskiej. Zachowała się tylko czasza dzwonu, nowe serce wypełniło pustkę po oryginalnym i zabiło po raz pierwszy na placu po Farze w czasie Misterium Dzwonu 29 września 2001. Od tego czasu dzwon ożywa co roku.

W święto Michała Archanioła w samo południe po raz dziewiąty mieszkańcy Lublina mogli wejść na Wieżę i własnoręcznie uderzyć w dzwon, którego dźwięk zabrzmiał nad miastem jak za dawnych czasów.

W tym roku Misterium Dzwonu towarzyszyła gra miejska, do której zaproszono mieszkańców miasta i przybyszów. Odbyała się ona w przestrzeni Starego Miasta 29 września po południu (16:30 – 19:00).

Scenariusz gry został przygotowany w oparciu o legendy związane z miastem oraz ugruntowane kulturowo motywy i archetypy. Punktem jednoczącym Misterium Dzwonu i grę miejską była „Fara Aniołów” – wieczorne spotkanie na Placu po Farze (godz. 19:00), gdzie została przypomniana legenda o powstaniu kościoła farnego.

 

Projekt zrealizowano przy finansowej współpracy miasta Lublin